Seed Of Destruction

Je těžké se postavit kapitánovi, i když se chová jako šílenec.

K Měsíci se přiblíží podivný asteroid. John s Alanem se jej vydají prozkoumat. John objeví objeví jeskyni se zrcadlovými krystaly. Z jednoho se vytvoří Johnova zrcadlová kopie a omráčí ho. Pak si vezme jeho oblečení a výbavu a vrátí se na Alfu.
Odraz John po návratu nařídí stavbu eneretického emitoru, který by do asteroidu dodával energii. Protože se chová divně, Maya s Tonym vycítí že je něco v nepořádku. Ostatní ale mají z velitele respekt a ten je přesvědčí, že jsou to oni, kdo ohrožují Alfu a musí být dopadeni a léčeni.
I Helena poznala rozdíl, ale nedokáže ostatní přesvědčit. Generátor paprsku je dokončen. John se na asteroidu probere ten s ním komunikuje. Asteroid je v podstatě komprimovaná planeta Kalthon a energie, kterou získá z Alfy ji obnoví. John odmítá a je uvězněn v jednom z krystalů.
Tonymu s Mayou se podaří ukořistit Orla a odletět na asteroid. Falešný John je ochoten je sestřelit, ale na poslední chvíli couvne - příliš by to ohrozilo jeho důvěryhodnost. Orel dorazí na asteroid a podaří se jim osvobodit pravého Johna.
Ten odlétá na Alfu. Maya a Tony jsou vzápětí zajati v dalším krystalu. John dá povel k vysílání energie na asteroid. Výkon nestačí a tak je do paprsku přeměrována všechna energie Alfy, což začíná ohrožovat životy posádky. Přesto je John neústupný.
Pravý John přistane a dostane se do řídícího sálu. Chvíli se s falešným vzájemně obviňují, ale pravý dokáže, že je to on. Falešného se snaží zneškodnit, ale zbraně na něj nepůsobí a ten se jim vysmívá. Pravý John zapne vysokofrekvenční rušení a Odraz se rozpadne na prach.
Současně se rozpadnou i krystaly na asteroidu a Tony s Mayou jsou osvobozeni. Transformace Kalthonu skončila.

Předchozí epizoda                 Další epizoda