The Rules Of Luton

Na planetě rostlin nejsou jejich konzumenti vítáni.

John s Mayou zkoumají velmi pohostinnou planetu. Když ochutnají místní plody, inteligentní vegetace je odsoudí k trestu. John protestuje a Soudci planety Luton mu dají šanci. Pokud přežijí v boji proti dalším podobně se povinivším bytostem, můžou jít.
Současně se přeruší spojení a planeta zmizí. Pak se objeví jejich soupeři - tři od pohledu agresivní bytosti. John s Mayou zprvu utíkají a snaží se s bytostmi domluvit, ale ti nemají zájem. Na chvíli se zachrání když přeplavou řeku, bytosti zjevně neumí plavat.
Jedna se ale dokáže teleportovat. Napadne Johna a zraní ho. Maya se promění ve lva a bytost shodí do řeky, kde se utopí. Ostatní jsou jim ale brzy v patách. John s Mayou zjišťují, že vegetace vyhubila všechny organizmy. Maya se promění v ptáka a sleduje nepřítele.
Další bytost se umí zneviditelnit a Maya ji ztratí z dohledu. John odpočívá a povídá si s Mayou o její planetě, mládí a snech i o Zemi a válce v roce 1980... Neviditelná bytost se k nim blíží a tentokrát se prozradí. Johnovi dojde, že by ho Maya mohla vycítit. Ta se promění v psa. V této podobě zaútočí a shodí Neviditelného ze srázu. Už zbývá jen jeden.
Tony s Orlem oblétává kolem zmizelé planety, ale nikde nic.
John je na tom bídně a blouzní. Maya se jako sokol vydá pro vodu, ale třetí bytost ji chytí do klece. John si vyrobil bolaso a vyráží do boje. Nevypadá to nadějně. Přesto se Johnovi podaří poslední bytost na chvíli omráčit a pouští Mayu z klece.
Pak se ozbrojen vrátí k poraženému. Luton chce aby jej zabil ale John to odmitne. Naopak vyčte Lutonu, že sami nehrají fér - mohli je přece varovat. Soudci to uznají a nechají je jít. Planeta se objeví a Tony může přistát.

Předchozí epizoda                 Další epizoda