Jak se dostat z pout?

Pomineme-li fakt, že základním požadavkem pout je právě to, aby se z nich pokud možno nikdo nedostal,
bez přispění "pověřené osoby", je způsobů jak se o to pokusit několik.

První:
Nejpřirozenější cestou jak se dostat z pout je použít originální klíček.
Dnes již není problém si nejpoužívanější klíčky opatřit, nosit u sebe
a doufat, že je u vás při prohlídce nenajdou.
Pak už jen záleží na konstrukci pout a poloze rukou v nich.
Některá pouta jsou zkonstruována tak, že je ve "správné poloze"
velmi obtížné, dostat se klíčkem do příslušného otvoru.
V mé sbírce jsou to například pantové ALCYONy.
Velmi účinné proti tomuto způsobu je spoutání rukou tak,
aby byl díl se zámkem umístěn u hřbetu ruky. Většina pout je tvarována tak,
aby si co nejdéle zachovala oválný otvor. Ten je jednak ergonomický a rovněž
zabraňuje spoutanému protočit ruku v poutech.
Riziko osvobození spoutaného dále snižuje spoutání rukou v poloze za zády.
Jen málo lidí dokáže takto spoutané ruce přesunout před tělo.
Je zajímavé, že staří Egypťané své zajatce poutali v loktech -
- v této poloze je vyloučeno, aby se spoutaný sám osvobodil.

Druhý:
Dalším způsobem otevření pout je překonání samotného západkového
mechanizmu. Nejčastěji zasunutím předmětu mezi zuby a západku,
nebo zatlačením na přístupnou část horní západky, podobně
jako na ilustračních obrázcích.
Odsunutí západky pomocí vsunutého předmětuOdsunutí západky shora u horní západky
Tomuto způsobu se výrobci pout pochopitelně brání.
Nejčastějším způsobem je umístění několika západek vedle sebe,
případně použití přídavného ozubeného kolečka k zamezení vsunutí předmětu. (STAR)
Ozubené kolečko zabraňuje vsunutí předmětu
U pout RALKEM staršího provedení je proti zasunutí předmětu
dokonce pastička v podobě zpětného zoubku.
I zde hraje důležitou roli provedení pout a poloha zápěstí.
Pokud je provedeno zablokování zámku, je tento způsob nepoužitelný.

Pokud je ozubené kolečko použito jako vlastní zámek, lze tuto kapitolu vynechat.

Třetí:
Třetím způsobem je překonání zámku skrz klíčovou dírku bez originálního klíčku.
K úspěchu je však třeba mít zručnost, vhodný předmět a znát konstrukci zámku.
Většina pout je pochopitelně navržena tak, aby této snaze odolala.
Pouta s vyšší bezpečností pak používají složité zámkové mechanizmy.

Čtvrtý:
Velmi zajímavý způsob otevírání pout je pomocí úderu.
Při tomto způsobu osoba udeří pouty pod správným úhlem o pevný předmět.
Vlivem setrvačnosti se západky vlastní hmotností odklopí od segmentu a ten vyskočí ven.
Při použití tohoto způsobu je vysoké riziko poškození rukou.
Zablokování zámku tento pokus téměř spolehlivě znemožní.

Posledním způsobem je brutální násilí.
Sem patří roztržení, vylomení segmentu, přerušení spojovacího řetízku,
rozbroušení spojovacích částí, odbroušení nýtů a podobně.
Až na výjimky jsou tím pouta znehodnocena a nelze je dále použít.Zpět