Co se skrývá uvnitř?

Téměř všechna pouta v mé sbírce patří k nejrozšířenějšímu systému "Swing Through".
U tohoto provedení se uzavírací segment pohybuje skrz tělo pout.
V něm pak je umístěn mechanizmus, který zabraňuje zpětnému pohybu segmentu.
Nejčastěji je to západka, případně ozubené kolečko s vnitřní západkou.

Západka může být ukotvena nahoře, dole, případně se posouvá.

Západka ukotvená nahoře
Zde je zobrazena varianta se západkou ukotvenou nahoře.
Toto umístění umožňuje snížení záchtného bodu. Použitím více zubů
nad sebou se zětšuje rozsah mezi maximálním a minimálním otvorem.
U tohoto způsobu, pokud není mechanizmus dobře navržen, může mít západka snahu se sama otevřít,
což někteří výrobci eliminují použitím velmi silných pružin..
Západka je rovněž namáhána tahem, což klade vyšší nároky na kvalitu materiálu.

Dalším možným způsobem je ukotvení západky vespod.

Západka ukotvená dole
Taková se pak vzpírá mezi zuby a tělo pout, takže nemá snahu povolit tahem.
Rovněž zuby mohou být jednodušší, mnohdy stačí jen vrypy (RALK).
Záchytný bod bývá většinou až uprostřed, takže segmenty musí mít delší ozubení, aby obsáhly co největší průměr.
I tyto západky mohou mít více zubů.

Oba tyto systémy jsou náchylné k otevření vsunutím předmětu mezi zuby a západku.
Obzvláště pouta, která nemají možnost zablokování zámku (tzv. Double lock).
Výrobci mají snahu tomu zamezit zvýšením počtu západek vedle sebe,
co nejmenší mezerou mezi zuby segmentu a tělem a různými "pastmi" na vsunutý předmět.

Tuto slabinu zcela řeší ozubené kolečko s vnitřní západkou.

Existují i další systémy zabraňující zpětnému pohybu segmentu,
případně úplně odlišné způsoby uzavření zápěstí.Zpět