Vysvětlivky k parametrům


Délku měřím při nataženém řetízku mezi krajnímí body.

Měření rozsahu otvoru:

Stupnice tuhosti pružin vyjadřuje sílu potřebnou k uzavření segmentů:

1 - velmi malá, do 0,5kg - segmenty téměř nekladou odpor při zavírání.
2 - malá, do 1kg - segmenty lze uzavřít slabým tlakem
3 - střední, do 1,5kg - na segmenty je třeba zatlačit
4 - velká, do 2kg - k uzavření segmentů je třeba pořádně zatlačit.
5 - velmi velká, nad 2kg - k uzavření segmentů je třeba vyvinout mimořádně velkou sílu.

Západka:
spodní - čep je umístěn pod ozuby
horní - čep je umístěn nad ozuby
suvná - nevyklápí se, ale posunuje

Zpět