POPISY A NÁVODY:

Hodnostní označení příslušníků
armád států Varšavské smlouvy

Varšavská smlouva

Manuál ke hře "MĚSTO ROBOTŮ"
Město robotů

Manuál ke hře 7 dní a 7 nocí
7 dní a 7 nocí

Návod k magnetoskopu TESLA VM 6465
TESLA VM6465

Návod k televizoru COLOR 428
COLOR 428

První tarify Českého mobilu
ČESKÝ MOBIL

Magnetofon SONET DUO
SONET DUO

Kazetový magnetofon TRANSYLVANIA CS620
TRANSYLVANIA

Zpět