LEXX 4.0 Giga Shadow
(Giga Temnost/Gigastín)

Pozůstatek kdysi poražené hmyzí civilizace má opět ambice zničit celé lidstvo.

Název epizody: Giga Shadow


Prorok času vypráví: Kdysi dávno dovedl národ Brunnen-G lidstvo k vítězství nad Hmyzem. O stovky let později byli Brunnen-G vyhlazeni silami Jeho Temnosti. Poslední z nich, Kai, byl přeměněn v nezničitelného zabijáka a tisíce let věrně sloužil Božskému řádu. Pak získal svou paměť zpátky a připojil se k posádce LEXXu, v němž uprchli do Temné zóny. Přitom zničil i tělo poslední Božské Temnosti. Esence Temnoty se však vrátila na Cluster, do svého mozku, aby vyčkala na Znovuzrození.
Posledních osm kněží začíná obřad Znovuzrození.Předtím však proběhla Očista. Všichni lidé z celého svazu 20 000 planet byli přivezeni na Cluster a zde zabiti. Jejich maso posloužilo jako pokrm pro nenasytný Gigastín, skrývající se uvnitř planety. Nakonec zbylo jen osm nejvěrnějších kněží, aby vykonalo závěrečný obřad.
Všichni se sešli v sále pod Gigastínem. Jejich smrt má být poslední obětí, která přispěje ke Znovuzrození. Mozek poslední Božské Temnosti se musí spojit s mozkem Gigastínu.
Avšak i mezi nimi se našli odpůrci řádu. Rebelové, vedeni Yottskryem, za cenu vlastního života obřad přeruší. Mozek poslední Božské Temnosti ale ještě neřekl své poslední slovo.

Subnebulární žoldáci, Feppo a Smoor vzpomínají, jak kdysi zajali a mučili Stanleyho Tweedla.
Stanley je zajat subnebulárními žoldáky.Ten si zatím na LEXXu užívá jídla. 790 ho nepokrytě provokuje. Zev po Stanovi požaduje, aby se vrátili na Cluster a sehnali pro Kaie další protokrev. 790 dokáže najít fraktální jádro. Stanley to rozhodně odmítá. Nechce spáchat sebevraždu. Zev zajde za Kaiem a ten se nečekaně probudí, protože jeho kryokomora selhala. Brouká si bojovou píseň Brunnen-G. Cítí svůj konec, ale nedokáže odhadnout, jak dlouho vydrží. Zev se ho snaží přesvědčit k návratu. Božská Temnost je přece mrtvá. Kai jí vysvětlí, že zabil jen tělo. Mozek a esence žijí dál. Zev mu připomene proroctví, podle kterého má právě on zničit Božskou Temnost jednou provždy. Kai je na pochybách.
Stanley se zatím snaží navázat hovor s mozky, ale ti mu připomenou jeho neslavné zajetí a zradu.
- Stanley se po návštěvě Celeské lodě rozkoší vrací na stanici Ostrol-B. Ta je však před jeho očima zničena bitevní lodí Božského řádu. Stanley zůstane sám ve vesmíru a naivně se nechá přelstít subnebulárními žoldáky, kteří ho zajmou a s rozkoší týrají. Nakonec se mozky Stanovi vysmějí.

Kai našel vajíčko ještěrky.Zev zpovídá Kaie, odkud se protokrev bere. Kai netuší. Pokud nebyl v akci, spočíval se stovkami jemu podobných v kóji pod sálem předchůdců a protokrev přitékala hadičkami.
Stanley se snaží opravit kryokomoru. Má u sebe 790 a navzájem se urážejí. Stanovi se podaří v komoře uzavřít. Vysvobodí ho Kai. Ten pak v Kryosálu objeví vejce clusterské ještěrky, které se vzápětí vylíhne. Kai si mládě ponechá.
Zev na Stana zaútočí ve sprše a vyžaduje návrat na Cluster. Ten stále odmítá. Přijde za nimi Kai s mládětem. Nechápe, proč mají Stanley i Zev k maličké ještěrce odpor. (Na Clusteru totiž byly ještěrky krmeny lidskými mozky.) Zev jí dá jméno Prejt. Zatímco se Kai snaží zjistit více o protokrvi z paměti Božské Temnosti, Stanley využije hladové mládě k terorizování mozků. Teď má navrch on.

Zev napadne Stana ve sprše.Kai využije část své protokrve k uvolnění vzpomínek Božské Temnosti. Zjistí jen, že protokrev pochází od Gigastínu, který je konec i počátek. Mezi vzpomínkami je i předpověď Proroka času o zničení celého lidského rodu.
Zev opět uhodí na Stana a žádá návrat na Cluster. Opět nepochodí a zhroutí se. Stanley jde do sebe a nakonec přece jen nařídí LEXXu návrat do Vesmíru světla. Na Kaiovi se začíná projevovat nedostatek protokrve.
Zev s Kaiem a 790 se vydávají na Cluster. Zev Stanovi důrazně připomíná, aby nic nevysílal a neupozornil tak na sebe. Ten si u LEXXu ověří, zda dokáže separovat pohlcené předměty. Pak se zeptá, zda LEXX dokáže vysílat na všech frekvencích. Když dostane kladnou odpověď, ozve se subnebulárním žoldákům a vychloubá se svým kapitánským postem. Žoldáci zprávu zachytí a těší se na něj.
Můra se blíží ke Clusteru. Ozývají se však jen zmatená automatická hlášeni. Vše je opuštěno, na celé planetě není nikdo živý. Kai se opět zhroutí a Zev má co dělat, aby se nezřítila. Po přistání se bez problémů dostanou do sálu Předchůdců. Zev zavolá Stana, aby ho informovala. Zprávu zachytí žoldáci a jejím hlasem Stana dezorientují.
Yottskry je infikován esencí Božské Temnosti.V sále najdou mrtvoly kněží i poškozený mozek poslední Božské Temnosti. Ten tvrdí, že jeho zlá část byla zničena a obdivuje kacíře, kteří ho zastavili. Prejt, který s nimi přiletěl na Cluster si část mozku ukradne. Kai se rozhodne mozek zničit, aby získal jeho paměť. Oba pak odejdou do márnice hledat protokrev. Rozvody jsou však prázdné. Kai se rozhodne jít ke zdroji.
Z otvoru Gigastínu začne vytékat zvláštní tekutina. Jejím působením se postupně oživí mrtvola Yottskrye. Ten nic nechápe a když zvedne zničený mozek a je nakažen esencí Jeho Temnosti. Začne s ní bojovat, ale má jen málo sil. Pokusí se zabít, ale nejde to, je už mrtvý.

Zev nabírá protokrev pro Kaie.Kai se Zev se spustí do útrob Gigastínu, ale ani zde protokrev nenajdou. Yottskry skočí dolů ale přežije. Varuje Kaie a Zev, před Gigastínem a prosí o svou smrt. Náhle ho něco odvleče. Zev si uvědomí, že tekutina nahoře musí být protokrev. Kai se definitivně zhroutí. Jeho protokrev došla. Zev je v šoku, ale vyšplhá nahoru a nabere malé množství protokrve do hadičky. Dá ji Prejtovi a pošle ho za Kaiem.
LEXX zobrazí vysílání. Neznámá dívka prosí Stana o pomoc. Dochází jí kyslík. Stanley jí ochotně vyrazí na pomoc. Můrou odletí do malé lodi, kde najde staré známé Subnebulární žoldáky.

Prejttovi se podařilo oživit Kaie.Yottskry je dovlečen až do mozku Gigastínu a stane se jeho součástí. Stále ještě se dokáže esenci Jeho Temnosti vzepřít. Cluster se začíná otřásat.
Zev se snaží nabrat co nejvíce protokrve, ale je ohrožována dalšími probuzenými kněžími. Přesto se jí podaří alespoň jednu nádobu naplnit a uletět v Můře. Cluster se hroutí. Zev vyzývá Stana, aby Cluster zničil. Ozvou se ale jí žoldáci, kteří Stana zajali. Ti se těší, jak ho budou mučit, a nechápou, proč nekřičí hrůzou jako obvykle.
Prejt najde Kaie a několika kapkami protokrve ho probere. Má ze shledání velkou radost. Kai si doplní protokrev z hadičky a oba se vydají hledat slabé místo. Gigastín se Kaiovi ozve s tím, že už nemá šanci. Yottskry oponuje. Musí být zničen mozek. Kai se vydá do útrob Gigastínu, ale ten má převahu. Cluster se bortí. Z jeho útrob vyhřezne obrovský Hmyz. To on je Gigastín. Tisíce let rostl v nitru Clusteru, krmen miliardami lidských obětí a nyní je oživen esencí Jeho Temnosti.

Palebná síla LEXXu na Gigastín nestačí.Kai s Prejtem stěží odolávají útokům Gigastínu. Yottskryův vliv stále slábne. Zev a 790 sice včas odletěli v Můře, ale nemají kam jít. 790 pro Zev začne skládat nekrolog. Zev naposledy zavolá Stana a ten se překvapivě ozve opět z můstku LEXXu. Pak vypálí na Gigastín. Výboj sice zničí zbytek Clusteru, avšak Gigastín zůstane bez poškození. LEXXova síla na něj nestačí.
Kai, veden čichem Prejta, se mezitím dostane téměř k mozku. Yottskry je konečně pohlcen a Gigastín Kaie vypudí do prostoru. Ten se však nevzdává a pošle Prejta, aby našel mozek sám. 790 Kaie objeví a LEXX jej sebere. Pak se dají na útěk k fraktálnímu jádru. Gigastín je pronásleduje. Pokud se jim podaří proniknout do Temné zóny, Gigastín se za nimi nedostane. To se sice podaří, jenže Gigastín za nimi vyšle tykadlo a LEXX zastaví. Tykadlem dovnitř vnikne i jeho esence. Ta zničí už nepotřebné zbývající mozky Předchůdců a pak zaútočí na posádku.
Malý Prejt se konečně pořádně nažral.Stanley, Zev i Kai utíkají, ale esence je snadno dostihne. Stanley i Zev už ztratili naději, ale podle Kai ještě jedna zbývá. Gigastín odhalí své tajemství. Je posledním zbytkem hmyzí civilizace, kterou kdysi dávno Brunnen-G pomohli porazit. Skrýval se v lidských hostitelích a tajně budoval své nové tělo. Nyní je Hmyz zpět a lidstvo to má spočítané. Jeho monolog je náhle přerušen. Malý a hladový Prejt se konečně dostal k jeho mozku. Gigastín ztratí koordinaci a je vtažen do fraktálního jádra. Svou obrovskou hmotností způsobí kolaps, který jej i samotné jádro zničí.

Feppo a Smoor, uzavřeni do pružné bubliny, dopadnou na povrch neznámé planety. Než se vzpamatují, jsou sežráni místní nestvůrou.
Stanley vysvětluje, jak žoldákům unikl. Úmyslně se naladil na jejich frekvenci, navnadil je a nechal se zajmout. Předtím však dal LEXXu přesné pokyny. Ten žoldáckou loď pohltil, "nenahraditelného" Stana oddělil a oba žoldáky vyplivl do vesmíru.
Teď, když je Božský řád definitivně zničen a Kai má dostatečnou zásobu protokrve, můžou si v Temné zóně konečně najít nový domov. Kai spočine na rameni Zev. Jeho oči však na malý okamžik zčernají.
LEXX odlétá do neznáma.


14. 12. 2005

Předchozí epizoda                 
Hlavní stránka