Můj knižní koutek

aktualizováno 17. 10. 2023


Přiznávám, že už od dětství čtu docela často a pokud mě knížka baví tak i náruživě.
V takovém případě odkládám realitu a několik hodin se ocitám v autorem stvořeném fiktivním světě.
Musím prozradit, že preferuji hlavně sci-fi a fantasy, nicméně se mi mezi ně občas připlete i nějaký jiný žánr.

A tak se nechávám inspirovat jinými podobnými stránkami a 20. 12. 2022 vytvářím svůj knižní koutek.


Siri Pettersenová: Ódinovo dítě.
(Odinsbarn 2013; vydal HOST - vydavatelství s. r. o. v roce 2017)

Kniha Ódinovo dítě je prvním svazkem fantasy trilogie "Havraní kruhy" norské spisovatelky Siri Pettresenové.

Děj se odehrává v alternativní zemi Ymslandě. Lidé v této zemi mají ocasy a navíc dokážou splynout s místní "Silou" -
- energií všecho živého, která nadaným jedincům pomáhá, ale určuje i jejich společenské postavení.
Hlavní hrdinkou je dívka Hirka. Tu, jako několikadenní nemluvně, jednou v zimě objeví místní léčitel Thorrald
poblíž Havraního kruhu. Místa, kterým se podle legendy, dá procházet mezi světy.
Holčička nemá ocas a tak je mu hned jasné, že pochází z jiného světa.
Bohužel, jsou podle legend všechny bytosti přicházející z jiných světů smrtelným ohrožením toho místního a musí být zabity.
Thorrald legendám příliš nevěří a navíc nemá v povaze zabíjet a tak vymyslí legendu o tom, že jí ocas ukousl vlk
a vychová ji jako svou dceru. Potíž přichází v době jejich patnáctých narozenin.
Všechny děti musí projít Obřadem, kde se zjišťuje nakolik dokážou využít místní Sílu.
Tu Hirka díky svému původu necítí. Jestliže se Obřadu zúčastní, prozradí se její původ a její život bude ohrožen.
Thorrald Hirce jednoho dne její původ prozradí a pak spáchá sebevraždu, aby byla volná a mohla utéct.
Dalším hrdinou je její přítel Rime Al-Elderin. Ten je synem významného rodu a dokáže využít Sílu jako málokdo jiný.
Rime je znechucen korupcí a intrikami v Radě, tvořené zástupci jedenácti nejvýznamnějších rodů. Ti řídí veškeré dění v Ymslandě.
Proto, k nelibosti své babičky Ilume, rezignuje na své místo v Radě a vstoupí do tajné armády zabijáků - Kolkaggy.
Po mnoha peripetiiích oba hrdinové odhalí a prozradí nejstřeženější tajemství Rady, čímž způsobí její rozvrat.
Rime se, coby nejmocnější v Síle, ač nerad přece jen stává novým předsedou Rady a musí zabránit zhroucení místní společnosti.
Hirka se v závěru knihy vydává Havraními kruhy do světa, kde žijí lidé bez ocasů, a doufá že zde najde své rodiče a odpovědi, co se stalo.

Tento první díl jsem dostal před léty k Vánocům a přečetl ho se zaujetím.
I když se děj v některých pasážích, podle mně, zbytečně táhne, hlavně v závěru, knížka se čte dobře a později si kupuji i oba další díly.


Siri Pettersenová: Plíseň.
(Råta 2015; vydal HOST - vydavatelství s. r. o. v roce 2017)

Kniha Plíseň je druhým svazkem fantasy trilogie "Havraní kruhy" norské spisovatelky Siri Pettresenové.

V závěru prvního dílu odchází Hirka se svým havranem Kurem do země, kde lidé nemají ocasy.
Bohužel to není její svět, ale současný Londýn. Je to svět bez Síly, kde se mluví neznámým jazykem.
Hirka najde útočiště v kostele, naučí se trochu anglicky, ale není zde šťastná.
Navíc se o ni začnou, kromě úřadů, zajímat podezřelí lidé. A nakonec její havran projde metamorfózou ve "Slepého".
Tyto bytosti si říkají Umpiri a rovněž pocházejí z jiného světa. Nyní ohrožují Ymslandu. Kvůli nim ji musela opustit.
Umpiri jménem Naiell Hirce sdělí, že v tomto světě žije jeho bratr Graal, který sem byl kdysi vypovězen.
To on po ní pátrá, pro její schopnost otevřít bránu. Díky ní by mohl po tisíci letech konečně opustit tento svět.
K tomu ale nesmí dojít. Naiell, jí slíbí pomoc s eliminací svého bratra, ale spíš to vypadá že se ho sám bojí.
V Ymslandě zatím Rime všemožně pátrá po způsobu, kterým by mohl otevřít bránu a vrátit Hirku zpátky.
Nakonec se mu podaří přejít do světa lidí, ač za to zaplatí vysokou cenu, a sám potřebuje pomoc.
Postupem času ale Hirka objeví překvapivou pravdu a nakonec i tajemství svého původu.
V závěru se Rime vrací zpět do Ymslandy a Hirka přichází do světa Umpiri.

Tento díl jsem si koupil a přečetl rovněž se zaujetím, ale už mě tolik nechytil.
Nicméně se stále čte docela dobře. Jen jsem, na rozdíl od jiných, už nezatoužil ho přečíst ještě jednou.


Siri Pettersenová: Síla.
(Evna 2015; vydal HOST - vydavatelství s. r. o. v roce 2017)

Kniha Síla je třetím svazkem fantasy trilogie "Havraní kruhy" norské spisovatelky Siri Pettresenové.

Hirka přichází do světa Umpiri, aby obnovila proudění Síly, kterou kdysi zablokoval Naiell a zabránila válce.
Rime se vrací do Ymslandy, ale díky svému zmizení přišel, zdá se nenávratně, o své místo v Radě.
Zbyla mu jen Kolkagga. Ta je však později téměř vyhlazena zrádným členem Rady, který tím získává rozhodující moc.
Hirka je jako lidsko-umpirijský hybrid ve svízelné pozici a musí napnout všechny své síly, aby v konfrotaci obstála.
I když se jim tělesně nemůže rovnat, přece jen si svou neohrožeností vybuduje jistou pozici.
Většina Umpiri, kteří se dožívají kolem 4000 let, pamatuje poslední válku a touží po Síle, která je od té doby pouze v Ymslandě.
Místní společnost je navíc po její ztrátě na pokraji rozvratu a všichni doufají, že ona to změní.
Hirka pochopí, že válce se nedá zabránit a tak alespoň postaví proti sobě kasty chudých a vládnoucích.
Nakonec se jí podaří přivést Umpiri do Ymslandy, ovládnout Sílu a po ničivé válce obnovit proudění Síly do ostatních světů.
A také významně podkopat stávající společenskou hierarchii v obou světech.
Havraní kruhy zůstávají otevřeny a Umpiri ztratí důvod zničit Ymslandu.
Hirka společně s Rimem odchází zkoumat další světy.

Tento díl mě osobně zpočátku vůbec nenadchl, ale později kniha získává spád a dočetl jsem ji se zaujetím.
Každopádně je to stále zajímavá a netypická fantasy, která se vyhýbá většině klasických klišé.


Jonathan Swift: Gulliverovy cesty.
(Gulliver´s Travels 1899; vydalo SNDK 1955; ilustroval: Cyril Bouda)


Když se řekne Gulliver, většině lidí se vybaví "To je to s těmi malými Liliputy? Gulliver se tam nějak dostane a coby obr tam zažije spoustu srandy".
Zde je vidět, jak této knize ublížily její četné filmové adaptace. Ty se věnovaly hlavně její pohádkové fromě
a většinou jen prvního části tohoto díla. Vznikly tak interpretace, které s celkovým pojetím románu nemají téměř nic společného.
Diváci a ti, co ji nečetli tak zhusta nabyli přesvědčení, že Gulliverovy cesty jsou jen nějaké pohádky pro děti.
Ve skutečnosti je fantasy příběh jen způsobem, kterým autor docela nevybíravě kritizuje poměry v tehdejší anglické společnosti.

Už v prvním díle, kdy popisuje život v Lilliputu, tepe do anglického školství, které separuje děti od rodičů,
zmiňuje nelogické obsazování státních úřadů a pozastavuje se nad tím, z jakých malicherností někdy vzniká nenávist mezi národy.
Také zjišťuje, že není v lidských silách takovou letitou nenávist vymýtit.
(V Liliptutu se dva národy nenávidí kvůli tomu na kterém konci se rozbíjí vejce naměkko.)

V dalším díle se dostává do země obrů, Brobnignaggu.
Zdejší lidé jsou opakem, Lilliputánců. Celý stát je postaven na jemu nepochopitelném principu úcty a vzdělanosti.
(Když Gulliver nabídne místnímu králi sestrojení děla, kterým by mohl masově lividovat své případné protivníky,
král odmítá uvěřit, že by byl někdo schopen takovým způsobem ubližovat svým blízkým.)

Třetí díl přivádí Gullivera na létající ostrov Laputu. Obývají ho duchem nepřítomní obyvatelé neustále zahloubaní do filozofických problémů,
neschopní obyčeného života, o které se starají jejich sluhové. Uznávají totiž pouze matematiku a hudbu.
Navštíví také lagadskou Akademii, kde se tamní učenci snaží se vší vážností řešit v podstatě neužitečné a občas i nesmyslné úkoly.
Autor takto vtipně paroduje odvěké lidské snahy. Mimořádně si smlsne na snu o nesmrtelnosti.
V Lugganggu, se totiž setkává s rasou nesmrtelných Strulbruggů, jejichž život se zhruba po osmdesáti letech stává permanentním stářím
plným chorob, tělesným chátráním a senilitou.

Ve čtvrtém a posledním díle se Gulliver ocitne v zemi dokonalých bytostí - koní Hvajninimů.
Kromě nich zde ještě žijí Jahuové - člověku podobní tvorové, tělesně i duševně zaostalí, trpící všemi neřestmi lidství a vykonávající tu nejhorší práci.
(Zakladatelé firmy Yahoo tento román asi nikdy nečetli? )
Po několika letech života v této dokonalé společnosti Gulliver zanevře na lidskou rasu a zůstal by zde navždy.
Pro svůj původ je však z tohoto ráje vypovězen a po návratu domů již není schopen se na lidi kolem sebe dívat jinak než z pohledu Hvajninima.
Tato ironická parodie už je pro silné povahy, protože autor je viditeně zhnusen civilizací, která jej obklopuje.

Zmíněné dílo je dodnes aktuální a živé, protože se chování lidí v zásadě nezměnilo.
Motivem Gulliverových cest se nechali inspirovat i mnozí další spisovatelé a stvořili příběhy v mnohém podobné - avšak většinou již čistě pohádkové.
Samotné jméno Gulliver se podobně jako jméno Odysseus spojuje s cestou do podivných krajů.
Podobně se označní Liliput stalo synonymem trpaslíků i lékařským termínem pro zakrslost.

Zajímavosti:
V tomto románu lze nalézt hned několik záhadných pasáží.
Zde je ta nejznámější: Při líčení svého pobytu na létajícím ostrově Laputa se místní vědci zmiňují o dvou oběžnicích Marsu
a stanovují i jejich oběžné dráhy. Oficiálně byly oba měsíce Marsu (Phobos a Deimos) objeveny
až zhruba o sto let později v souvislosti s vývojem dokonalejších dalekohledů.


John Gunther: EVROPA - JAKÁ JE.
(Inside Europe 1936; vydal František Borový 1936)

Kniha popisuje nezávislým pohledem cizince napjatou situaci v tehdejší Evropě. Zhruba v letech 1934 - 1935.
Text je určen čtenářům, kteří o Evropě moc nevědí (Američané) a po letech může být poučný i pro současníky.

Začíná se Německem, kde se dostal k moci Adolf Hitler a jeho nohsledi.
Následují Francie; Španělsko a Itálie.
Pak přichází na řadu Anglie s rozpadající se říší "nad níž slunce nezapadá".
Pokračuje se Rakouskem, Československem a Maďarskem.
Následuje Rumunsko a Jugoslávie - stát vzájemně se nenávidících národů.
Albánie, Bulharsko, Řecko - těmto zemím je věnováno jen několik stran.
Turecko zkrocené porážkou ve světové válce; Polsko, kde vládnou generálové.
(Kniha se nezabývá severskými státy, Švédsko, Norsko Finsko, o kterých je jen letmá zmínka, že existují.)
A nakonec je rozsáhlý oddíl věnovaný Sovětskému svazu kde vládne Stalin.

Autorem je americký novinář, který v letech 1934-1935 procestoval tehdejší Evropu a v této knize shrnul své postřehy z jednotlivých zemí.
Zvláště si všímá osobností jednotlivých zemí a jejich vlivu na tehdejší dění. Nejvíce se tedy věnuje dvěma nejvýznamnější postavám, což jsou Hitler a Stalin.
Nicméně se zaměřuje i na další významné státníky například Benita Mussoliniho v Itálii a vznik fašismu.

Knížka je, alepoň pro mne, opravdu zajímavá právě svým relativně nezávislým pohledem, nezkresleným pozdějšími událostmi.
V textu se vyskytují spousty dobových zajímavostí, veřejných tajemství i drbů, vtipů a podobně.

Ke knize jsem přišel v pozůstalosti po své babičce a protože mne zaujala, převedl jsem ji do textu.
Předpokládám, že autorská práva po více než 70 letech od vydání již vypršela a tak si knihu můžete přečíst zde:


Peter M. Jolin: Harry Trottel a kámen MUDr Tse.
(vydalo nakladatelství CZ BOOKS v Brně 2005)

Jedna z parodií na první díl příběhů Jindry Hrnčíře, napsaného nejmenovanou anglickou autorkou.

Když se do chudé rodiny Donkeyových dostane osiřelý Harry Trottel obrátí se jim život naruby.
Během deseti let z něj vyroste despotický zmetek, který zneužívá své schopnosti číst ostatním myšlenky k osobnímu prospěchu.
Obzvláště trpí jeho bratranec Dooley, ze kterého se stane psychická troska.
Zlom nastane o jeho jedenáctých narozeninách, kdy jej navštíví poklasný Hadrin a lstí jej donutí podepsat přihlášku ke studiu
ve škole čarodějnictví v Neštovicích. Harry totiž další školu odmítá, protože si všechny vědomosti může vytáhnou z myslí ostatních.
Nicméně ho Hadrin přesvědčí a Harry v září nastupuje do vlaku. Zde se seznámí se svými novými spolužáky.
Těmi jsou Benjamin Ezekhiel Salomon Steiner, zvaný Ben a Mixomatóza Groganová, zvaná Mixi. A samozřejmě Harryho protivník Paco Halfox.
Na škole Harry příliš neexceluje, pouze v létání na koštěti je jednička.
Jediný kdo ho vyloženě terorizuje je profesor Grape, učitel lektvarů.
Díky tomu, že nad ním drží ochrannou ruku samotný ředitel Neštovic Agnus Bumbál, není Harry po svých skopičinách vyloučen.
(Povídá se že vyloučení studenti navždy mizí v blízkém jezeře, aby nic neprozradili.)
Nicméně díky některým náznakům Harry dochází k přesvědčení, že, že temný čaroděj Wolffram, který zabil jeho rodiče
a pak se nějak ztratil po neúspěšném pokusu o jeho zabití (Mimochodem od té doby má Harry na čele jizvu ve tvaru W.)
se vloudil do Neštovic a má zálusk na kamen MUDr Tse, který by mu zajistil nesmrtelnost.
Jeho poskok profesor Squirell Harryho unese a Wolffram, skrytý v jeho fezu se chce dozvědět, jak se dostat do trezoru, kde je kámen ukryt.
To ale Harry netuší a tak jej Wolffram chce nechat zabít. Nicméně se Harry alespoň dozví jak je to s jeho jizvou.
Zasáhne ale sám Bumbál a profesor Grape, který vlastně Harryho celou dobu chránil.


I přes anglicky znějící pseudonym autora (autorů) je zřejmé, že román vznikl tady u nás.
Na rozdíl od originálu, určenému hlavně pro děti je tato parodie více pro dospělé.
Čarodějové jsou zde díky svým schopnostem, až na ortodoxní staromilce (viz Steinerovi), nesmírně bohatí.
Používají drahé mobily, kreditní karty, žijí v luxusu, ale snaží se na sebe neupozorňovat.
Autor také poněkud zracionalizoval svět kouzelníků a do chování postav přidal logiku, takže
už se čtenáři při čtení nevtírá do hlavy otázka: "Jak by asi tohle mohlo fungovat ve skutečném světě?".

Knížka se čte docela dobře, i když si autor občas libuje v mimořádně dlouhých souvětích.
Jen samotný konec mi připadá docela uspěchaný, jakoby autorům došly nápady, nebo čas do uzávěrky...

Zde je předmluva k tomuto dílu:


George R. R. Martin: Tufova dobrodružství.
(Tuf Voyaging 1986; vydalo nakladatelství ALBATROS 2000)
Existuje i pozdější vydání (2014), ve kterém jsou dvě povídky navíc.

Soubor povídek od později proslaveného autora ságy Hra o trůny.

Příběhy jsou spojeny postavou Havilanda Tufa, původně nepříliš úspěšného obchodníka, později kapitána klonolodi zvané Archa.
Haviland Tuf je pozoruhodný právě tím, že nemá sobecké ambice a s každým se snaží jednat na rovinu.
I proto mu jeho živnost zrovna nevynáší. Navíc má trochu specifický smysl pro logiku.

Na začátku se seznámíme s planetou H´Brana. Kolem ní krouží takzvaná Morová hvězda.
Každých 75 let se rozjasní a pak tři čtvrtiny veškeré populace vymře na morové epidemie.
Po několika letech opět zhasne a vše se opakuje už tisíc let.

V povídce Morová hvězda si Tufa najme skupina dobrodruhů, aby je dopravil na jimi objevenou klonoloď zvanou Archa.
Ta krouží kolem planety H´Brana a je naprogramovaná aby každé tři generace téměř vyhubila jeji populaci, která kdysi ohrožovala okolní planety.
Archu chtějí buď ovládnout, nebo zpeněžit. Každopádně chce každý nesmírně zbohatnout.
Sice se jim podaří proniknout na palubu, ale protože chce každý loď mít jen pro sebe, navzájem se likvidují.
Tuf by neměl problém s kýmkoli spolupracovat, ale poslední zbývající to odmítne.
Tuf ji přechytračí a zavede do pasti, nastražené už předtím jiným členem skupiny.

V povídce Chléb a ryby doletí Tuf s lodí do servisní stanice, kde si objedná údržbu. Zaplatit chce z výdělku svých příštích služeb.
Aby ukázal, že to zvládne, a vykompenzoval část poplatků, vyřeší zásobování kolonie potravinami. Zbytek peněz se zaváže zaplatit do deseti let.
I zde se setká s nepochopením, podezíravostí a sobectvím, ale i s pochopením - takže se štěstím s opravenou lodí odletí.

V povídce Strážci Tuf navštíví planetu, která je poslední roky sužována útoky mořských nestvůr.
Tuf studuje příčiny, ale je před rozluštěním záhady donucen proti nestvůrám zaútočit.
Ty se ale rychle vyvinou a vše je při starém. Nakonec Tuf odhalí inteligentní tvory, kteří za tím vším stojí.

Povídka Bestie pro Norna přivádí Tufa na planetu, kde se místní klany trumfují v zápasech místních nestvůr.
Postupně si každý z nich u Tufa objedná stále lepší (a dražší) nestvůry pro zápas. Nakonec mají všichni své a síly se opět vyrovnají.
Jenže ne na dlouho. Tufovy nestvůry postupem času přestávají být efektivní a protože se vzdali těch původních, je se zápasy konec.

V poslední povídce Nášup se Tuf opět vrací do kosmických doků. Splácí část dluhu a protože se obyvatelstvo kolonie stále nekontrolovatelně množí,
musí opět zajistit jejich přežití. Nicméně je varuje, že pokud se neomezí porodnost, stejně dojde ke katastrofě.

Tato knížka se čte velice dobře. Autor se ještě krotí a filozofické úvahy jsou docela stravitelné. (Na rozdíl od jeho pozdějších děl.)
Haviland Tuf mi trochu připomíná našeho Švejka - vyhoví i nesmyslným požadavkům, pokud zadávající nechtějí pochopit jejich nesmyslnost.
Ale nakonec i jim pomůže. (Pokud zaplatí...)

 


Rick Riordan a jeho romány pro mládež.
Všechna díla vydalo nakladatelství FRAGMENT.

Rick Riordan je americký spisovatel, autor několika sérií románú pro mládež.
V těchto dílech vychází z premisy, že bohové, když přijmou podobu smrtelníka, můžou s ostatními smrtelníky zplodit potomky.
Ti pak mají některé božské schopnosti svých "rodičů". A aby to neměli jednoduché, začínají je v době jejich dospívání pronásledovat nestvůry aby je zlikvidovaly.
Proto se sdružují, společně se cvičí aby přežili a v případě potřeby zachraňují svět smrtelníků.

Vše začíná pěti knihami série Percy Jackson: Zloděj blesku; Moře nestvůr; Prokletí Titánů; Bitva o labyrint a Poslední z bohů.

Hlavním hrdinou této pentalogie je Percy Jackson, polobůh jehož otcem je Poseidon. Percy se svém původu dozví až v táboře Polokrevných - táboře pro řecké polobohy.
Zde se skamarádí s několika dalšími polobohy a s jejich pomocí zachrání svět před povstáním Titánů, kteří chtějí svrhnout bohy a nastolit svou vládu.

Následují knihy série "Bohové Olympu": Proroctví; Neptunův syn; Znamení Athény; Hádův chtám; Krev polobohů.

V této řadě zjišťujeme, že polobožské potomky neměli jen řečtí, ale i římští bohové. Hlavním hrdinou je Jason Grace, potomek Dia, kterému je odebrána paměť a který skončí v Táboře polokrevných.
Později se setkáme i s Percy Jacksonem, který je na tom podobně a dostává se do Tábora Jupiter pro římské polobohy.
Celou tuhle šarádu nastražila Athéna, aby spojila do té doby na smrt znepřátelené řecké a římské polobohy. Jen společně můžou porazit bohyni země Gaiu.
Ta chce zcela zničit lidskou civilizaci a nastolit vládu svých "dětí" Gigantů a nejrůznějších nestvůr včetně nedávno poražených Titánů.
Společnými silami řeckých a římských polobohů se za pomoci i samotných bohů podaří potlačit povstání Gigantů a "uspat" nesmrtelnou bohyni země Gaiu.

Třetí série zaměřená na tuto oblast je pentalogie "Apollonův pád": Utajené orákulum; Temné proroctví; Zrádný labyrint; Hrobka nemrtvých a Neronova pevnost.

V tomto díle je bůh Apollón potrestán Diem za ztrátu Orákulů a je transformován do smrtelné podoby.
Jako šestnáctiletý Lester Papadopoulos musí s pomocí ostatních polobohů opět porazit hada Pýthóna a získat kontrolu nad proroctvími.
Přitom se objasní, že povstání Titánů i Gigantů bylo ďábelským plánem triumvirátu tří římských císařů na ovládnutí světa.
Nero, Caligula a Commodus se proslavili svou krutostí. Tím zůstali v myslích lidí a získali nesmrtelnost podobně jako bohové.
S pomocí polobohů i některých bohů se Apollónovi podaří všechny tři imperátory porazit a nakonec zúčtuje i s Pýthónem, takže se může vrátit na Olymp.

Další sérií je trilogie "Kronika Cartera Kanea": Rudá pyramida; Hněv bohů; Rozhodující bitva.

Zatímco předchozí díla se věnovala řeckým či římským bohů, toto je zaměřeno na bohy egyptské.
Hlavními hrdiny jsou sourozenci Carter a Sadie Caneovi. Jejich otec provede jakýsi podivný obřadu běhemž něho zmizí a navíc se objeví kočičí bohyně Bastet.
Sourozenci postupně vypátrají že Bastet tisíce let zadržovala hada Apopa, který má podle proroctví jednou spolkout sluneční kotouč - tedy v podstatě boha Re a ukončit svět.
Jejich otec chtěl posílit magickou zábranu držící Apopa v zajetí, ale způsobil opak.
S pomocí několika dalších egyptských bohů musí oba sourozenci zajistit, aby se proroctví naplnilo ale svět přetrval.

Tetralogie "Magnus Chase a bohové Ásgardu": Prastarý meč; Thorovo kladivo; Loď mrtvých; Příběhy z devíti světů.

I toto dílo se týká polobohů, tentokrát potomků bohů severských.
Hlavní hrdina Magnus Chase hned v začátku knihy umírá a je Valkýrou odnesen do Valhally - mýtického místa kde největší hrdinové čekají na Ragnarok - konečné zůčtování dobra se zlem.
K tomu se pomalu schyluje, neboť mýtický vlk Fenrir je na pokraji osvobození, Ódin se někam ztratil, Thorovi zmizelo jeho kladivo a Loki se konečně chystá prosadit.
Magnus opět s pomocí ostatních musí dát vše do pořádku a ve finále se vypořádat i s nastávajícím koncem světa.
Poté se navíc ještě protnou světy dalších božstev, takže musí spolupracovat i potomci celého panteonu.

Musím přiznat, že téměř všechny knihy jsem přečetl se zaujetím (a některé i několikrát), i když už dávno nejsem teenager.
Série s řeckými a římskými bohy se mi asi líbily nejvic. Egyptští bohové už mě tolik netáhli a severští mě zaujali až po nějaké době, kdy jsem si celou ságu četl znovu.
I když tato díla nemusí sednout každému, já je s klidným svědomím můžu doporučit.


Marie Kaufmanová; Jay Kristoff: ILLUMINAE (akta Illuminae - 01).
(Illuminae; 2015) vydalo nakladatelství BooGoo v roce 2017.

Příběh začíná v budoucnosti na planetě Kerenza IV. Zde početná kolonie společnosti WUC tajně a nezákonně těží vzácnou substanci - Hermium.
To umožňuje tvorbu a udržování červích děr a tím cestování vesmírem do dříve nepředstavitelných vzdáleností.
Konkurenční společnost BeiTech se rozhodne těžbu převzít a "neexistující" kolonisty zcela zlikvidovat.
A tak na Kerenzu jednoho dne bez varování zaútočí čtyři bitevní lodě. Ty sem přivedla mobilní skoková platfroma Magellan.
Zatímco město je systematicky bombardováno, rafinerie je pouze zamořena virem, způsobujícím dočasnou paralýzu.
Útočníci ale mají smůlu, protože nedaleko se náhodou nachází bitevní loď WUC "Alexandr". Ta přispěchá na pomoc.
Jeho zásah zlikviduje dvě ze čtyř útočících lodí a zbývající poškodí. To umožní evakuovat značnou část kolonistů,
kteří se kromě Alexandra nalodí ještě na lodi "Hypatia" a "Koperník" a utíkají. Celkem zhruba 4500 uprchlíků.
Alexandr je rovněž vybaven mobilní skokovou platformou, ale ta je poškozena a tak musí letět ke skokové stanici "Heimdall",
aby se mohli přenést do bezpečí jiné soustavy. Tato cesta jim zabere asi půl roku.
Jedna z útočících lodí - "Lincoln" vyvázla s lehkým poškozením a po nezbytných opravách nyní všechny tři lodě pronásleduje.
Hlavními postavami jsou Kady Grantová a Ezra Mason. Oběma se evakuace podaří, ale každý skončí na jiné lodi: Ezra na Alexandrovi a Kady na Hypatii.

Cesta probíhá relativně klidně ale po zhruba čtyřech měsících znenadání zaútočí umělá inteligence lodi Alexandr - SPIRO na loď Koperník a zničí ji.
Navíc nařizuje likvidaci záchranných modulů, které ji opustily. Zmatené velení SPIRO odpojí a záchranné moduly nechá přistát na Alexadru.
Jen pár místních ví, že na Koperníku došlo k mutaci viru, který nyní způsobuje vražedné šílenství mezi nakaženými. (Ti zatím zůstávají v izolaci).
SPIRO vše správně vyhodnotil a v zájmu ochrany zdravých se rozhodl nakažené (zhruba 3500 osob) eliminovat. Velení Alexandra mu ale bohužel nenaslouchalo.
Bez SPIRO se konvoj zpomalí a Lincoln se nebezpečně rychle blíží.
Velení sice pochopí co se stalo ale nemá odvahu a svědomí zbývající nakažené zlikvidovat. Celý incident svede na útok Lincolnu a pro jistotu přeruší spojení mezi loděmi.
Kady se projeví jako zručná hackerka a s pomocí dalších se malými sabotážemi systému dokáže spojit s Ezrou na Alexandrovi a získá informace.
Lincoln se později opravdu přiblíží a zaútočí. Velení tak nezbývá než SPIRO znovu zapojit. Společně s ním se podaří první útok odrazit a Licoln pozdržet.
SPIRO, ve snaze ochránit konvoj za každou cenu a zabránit svému opětnému vypnutí, zlikviduje velení Alexandra. (Vypustí nakažené z izolace).
Protože si sám nedokáže opravit některá zařízení napodobí pro Kady komunikaci s Ezrou a vyláká ji na Alexandra.
Ta se po problémech s nakaženými dostane do serverovny, kde má Ezra být a tam se dozví pravdu. Ezra je mrtvý.
Protože nemá co ztratit, pomůže SPIRO zprovoznit ovládání lodi a později i zbraňové systémy.
SPIRO na oplátku umožní zbývajícím nenakaženým evakuaci na Hypatii, která odlétá do bezpečí.
Když přiletí Lincoln, Alexander řízený SPIRO a Kady na něj sebevražedně zaútočí a podaří se mu ho zničit.
Alexander je také téměř zničen a nebude dlouho trvat než exploduje poškozený skokový pohon.
Kady přežila a opouští Alexandra v únikovém modulu. S sebou bere datový záznamník s důkazy a částí jádra SPIRO.
Alexandr exploduje. Tuto explozi zachytí Hypatia a vrátí se, takže na poslední chvíli Kady zachrání.
Ta se zde nečekaně setká s Ezrou o jehož smrti ji SPIRO lhal.
Hypatia se zbytkem zachráněných (dohromady asi 3300 osob) se vydává ke skokové stanici Heimdall.

Tuto knihu jsem kdysi dostal k Vánocům a opravdu mě dostala. Něco pdobného jsem do té doby neviděl.
Při prvním letmém prolistování jsem si řekl: "Co to proboha je?!" Stránky totiž na první pohled nedávaly smysl.
Celý příběh je totož představen jako sbírka protokolů, přepisů komunikace a záznamů z kamer, osobních rozhovorů, fotografií a dynamické grafiky.
Jakmile jsem se ale začetl, vše se začalo skládat dohromady a knížka mě dokonale vtáhla do děje.
Po dokončení jsem netrpělivě čekal na další díly.

Pokud má čtenář rád scfi-fi a skousne atypickou formu, můžu jen doporučit.


Marie Kaufmanová; Jay Kristoff: GEMINA (akta Illuminae - 02).
(Gemina; 2016) vydalo nakladatelství BooGoo v roce 2017.

Příběh se odehrává na "skokové stanici" Heimdall. Ta pomocí regulované červí díry umožňuje přenášet kosmické lodi do vzdálených soustav.
(Mimochodem Heimdall je jméno boha střežícího vstup do sídla severských bohů - Ásgardu.)
Místní agent BeiTechu informuje vedení o fiasku operace na Kerenze, zničení Lincolna a přežití Hypatie. Tím, že blokuje všechny zprávy z této oblasti vzbuzuje dojem, že je vše v pořádku.
Vedení využije plánované odstávky Heimdallu pro údržbu generátorů červí díry a tajně sem vyšle skupinu vojáků.
Útočníkům se podaří zaskočit vedení Heimdallu, zlikvidují velitele, nepotřebné internují v uzavřených částech stanice a potřebné donutí ke spolupráci.

Zde nastupují naši hlavní hrdinové, kteří jsou během přepadení náhodou mimo oblast zásahu vojáků:
Je to dcera velitele stanice Hanna Donnelyová, mladý dealer drog Niklas Malikov a jeho sestra Ella. Ta je sice postižená, ale výborně zvládá místní počítačový systém.
Tito se spojí a podaří se jim narušovat souhru útočníků. Tři z nich dokonce zlikvidují. To ale nestačí a skvěle vycviční žoldáci jim brzy jdou po krku.
Nicméně se mladým alespoň podaří zjistit o co útočníkům jde. Po ovládnutí stanice, musí otevřít červí díru a tak umožnit letce bojových dronů přístup na Kerenzu.
Ty tam mají zničit všechny stopy předchozího neúspěchu. Po splnění mise mají vojáci zničit stanici Heimdall se všemi případnými svědky a zmizet.
Našim hrdinům se ještě podaří zranit nabo zlikvidovat několik dalších útočníků a pak se objevuje další nebezpečí.
Na stanici se vylíhnou agresivní larvy parazitického tvora druhu "lamina" ze kterých se získává oblíbená halucinogenní droga.
Normálně se o ně starají členové místního podsvětí, ale během invaze vojáků byli, až na Nika, zlikvidováni. Larvy se rozlezou po stanici.
Utočníci tak ztrácejí další své druhy a začínají být nervózní, protože je ohroženo spuštění červí díry.
Hanna s Nikem se rozhodnou s pomocí Elly sabotovat reaktor. Nik k němu odlétá pomocnou lodí a Hanna prolézá ventilací.
Než se tam ale dostanou, je červí díra víceméně úspěšně otevřena. Oba se později dostanou k řízení reaktoru, ale komando vojáků je zaskočí než cokoli zmůžou.
Oba utíkají, ale bohužel je dostihne jedna z vojaček a zabije Nika. Hanna se s ní dá do boje a i když by neměla mít šanci nakonec, díky svému důvtipu, vyhraje.
Elle se podaří zprovoznit spojení. Hanna informuje Hypatii o tom co se děje, ale to je jediné, co může udělat.
Dronová flotila vletí do červí díry. Na druhé straně je ale záhadně zničena. Na Hypatii to zaregistrují a zprvu nechápou co se stalo.
O něco později se Hypatii z Heimdallu ozve jak Hanna, tak i Nik a každý nezávisle tvrdí, že ten druhý zahynul.
Vědci jsou nejprve zmateni, ale pak pojmou určité podezření. Kady navrhne připojení SPIRO k Hypatii a přes počáteční odpor velení to prosadí.
I díky tomu je podezření potvrzeno. Během otvírání červí díry došlo ke spojení dvou paralelních realit ve kterých se události o něco liší.
To také způsobilo zničení dronové flotily - prošly totiž dvě ve stejném okamžiku a navzájem se zničily.
SPIRO dále vydedukuje, že se prohodily právě ty dvě pomocné lodi, ve kterých během otvírání díry letěl Nik. (Ten náš tedy stále žije a zemřel "ten druhý".)
A také, že se musí do určité doby opět ve stejném okamžiku vrátit zpět, jinak dojde ke kolapsu obou vesmírů.
Hanna a Nick dostávají ve svých realitách od SPIRO přesné instrukce a po různých dalších peripetiích se jim podaří lodě poslat do červí díry.
Odpor útočníků je zlomen a naše dvojice zase kompletní. (V druhé realitě bohužel zahynuli všichni.) Poslední z vojáků raději začali spolupracovat.
Blíží se totiž další flotila dronů, která má vše "uklidit". Všichni zbývající se pak nalodí na loď útočníků - Mao a odlétají na Kerenzu.
Špeh BeiTechu, Jackson Merrick, který byl přítelem Hanny, se obětuje a zůstává na stanici, aby řídil červí díru a loď Mao mohla proletět.

Tento druhý díl mi přijde ještě čtivější než první a doslova jsem se nemohl těch několik hodin od knihy odtrhnout.

I tuto knížku můžu fanouškům scfi-fi (a nejen jim) doporučit.


Marie Kaufmanová; Jay Kristoff: OBSIDIO (akta Illuminae - 03).
(Gemina; 2017) vydalo nakladatelství BooGoo v roce 2018.

Závěrečná kniha trilogie. Příběh se vrací na planetu Kerenza IV. Zbytky armády BeiTechu zde terorizují přeživší kolonisty, aby těžili Hermium.
Kolem planety totiž, kromě útočného plavidla Churchill a téměř zničené lodi Kentaya, obíhá i mobilní skoková platforma Magellan.
Při útoku Alexandra byl Magellan poškozen, přišel o svou zásobu Hermia a proto armáda zůstala na místě bez podpory.
A proto dosud nezlikvidovali zbytek kolonistů, kteří jim potřebné Hermium těží. Pro jistotu drží jejich rodiny jako rukojmí.
Hnutí odporu kolonistů provádí občasné sabotáže a snaží se co nejvíc zdržovat těžbu. Přesto už brzy bude mít Magellan dost Hermia k vytvoření červí díry.
Narůstá napětí. Všem je jasné, že jakmile budou mít vojáci možnost zmizet, zlikvidují bez milosti zbytek kolonie.

Hlavními hrdiny jsou Rhys Lindstrom, mladý technik BeiTechu, převelený z Churchilla mezi "mariňáky" na planetu a jeho bývalá dívka, nyní ošetřovatelka Asha Grantová.
Dále jsou to na lodi Mao naši staří známí: Ezra, Niklas, Hanna, Kady, Ella a samozřejmě SPIRO.
Ti všichni - přes 3000 osob se tísní v prostoru pro maximálně 1000. Navíc bývalí důstojníci Heimdallu mají problém uznat autoritu civilistů z Hypatie.
SPIRO ke všemu odvodí, že podpora života zkolabuje asi tři dny před dosažením cíle a všichni se udusí. Lidé z velení ale nemají odvahu s tím něco udělat.
SPIRO musí opět vzít osud do svých "rukou" a v zájmu úspěchu mise zlikviduje zhruba 2000 přebytečných osob (udusí je oxidem uhličitým).
Tato událost vyvolá vzpouru, při které zahyne dosavadní velitelka a kterou pomůže potlačit opět SPIRO. Ten také připomene, že společný nepřítel je BeiTech.

Rhys je upřímně šokován poměry na planetě a brutalitou svých "kolegů" ve zbrani. Nakonec se spojí s Ashou a pomůže kolonistům zprovoznit nouzovou komunikaci.
Díky ní se spojí s Maem a vypracují strategii. Její součástí je infiltrace křižníku Churchill částí SPIRO, která se podaří ještě před plánovaným povstáním.
To začne útokem kolonistů na kasárna. Současně zaútočí letka z Hypatie na Churchill. SPIRO donutí jeho kanony pálit po vlastních člunech.
Díky tomu výsadkový člun Hypatie pronikne na palubu Magellanu. Zatímco část sil napadne místní posádku a upoutá pozornost, Hana a Kim se zatím dostanou do serverovny a infiltruji do systému SPIRO.
Ten po chvíli ovládne lodní systémy a vypustí atmosféru. Místní obránci nemají skafandry a jsou eliminováni. Magellan je v rukou povstalců.
SPIRO donutí Churchill ke srážce s poslední nouzově zprovozněnou lodí Kentaya. Bitva končí. Zbývající vojáci BeiTechu už toho také mají dost a složí zbraně.
Všem se podaří zprovoznit Magellan a přesouvají se do bezpečí, kde připravuji žalobu a důkazy proti BeiTechu.

Konec ságy je zasvěcen soudu s viníky tragedie a jejich odsouzením.
Celá trilogie je v podstatě ona zpráva pro obžalobu ve zmíněném soudu.

Třetí díl, podle mne, sice nedosahuje stoprocentně úrovně dvojky, ale i tak se velice dobře čte.

Celou trilogii tímto můžu vřele doporučit.


Leigh Bardugo: GRIŠA Světlo a stíny.
(Shadow and Bone; 2012)

Kniha Světlo a stíny je prvním dílem trilogie GRIŠA. Vydalo nakladatelství FRAGMENT v roce 2017.

Příběh se odehrává ve fiktivní zemi Ravka ve které mají někteří výjimeční jedinci, zvaní Grišové, magické schopnosti.
Podle svých vrozených dispozic dokážou manipulovat živly, myslí, nebo hmotou. Grišové mají ve společnosti Ravky privilegované postavení.
Mimo Ravku jsou vesměs považováni za čaroděje a jsou buď trpěni, nebo pronásledováni a zotročeni, či likvidováni.
Reálie a jména se zdají být inspirována starým carským Ruskem.
Země je od severu k jihu rozdělena magickou hranicí zvanou Vrása stínu, v níž existují krvežíznivé nestvůry
a kterou občas s nasazením života překonávají obchodníci a různí dobrodruhové.
Vrásu kdysi dávno vytvořil jeden z nejmocnějších Grišů - Temnyj který ovládá "temnotu" (chaos a zmar).
Protipólem Temnyje je Světlonoš, ovládající síly světla. Takový se ale už staletí neobjevil.

Děj se točí kolem mladé kartografky Aliny Starkové, která se při pouti skrz Vrásu projeví jako Světlonoška.
Tímto odhalením se mění celý její život, protože nyní patří ke kastě Grišů.
O její výcvik se posléze stará sám Temnyj - údajný potomek původního Temnyje, který stvořil Vrásu.
Jen on dokáže vyvolat její schopnost, kterou Alina dosud sama ovládnout neumí.
Během výcviku se však Alina dopídí pravdy o tom že Temnyj je stále ten původní a i to, že chce její schopnost plně ovládnout pro své cíle.
To se mu nakonec podaří a s Alininou pomocí si Vrásu podrobí. Jenže místo aby ji zničil, jak sliboval chce ji použít jako zbraň.
Alina zde svou schopnost konečně ovládne. Překoná vliv Temnyje, který se svými lidmi zůstane ve Vráse a ona se se svým přítelem dostane ven.
Oba se vydávají coby obyčejní lidé do světa. Tímto končí první díl.

Knížku jsem přečet docela s chutí, ale nějak to nebylo ono a tak jsem si už další díly (Bouře a vzdor, Zkáza a naděje) nepořídil.

V roce 2021 uvedl NETFLIX podle této knihy seriál "Světlo a Stíny" (Shadow and Bone").
I tento jsem sledoval a docela se mi líbil.
V březnu 2023 uvádí NETFLIX další řadu inspirovanou druhým dílem.
Po jejím shlédnutí je zřejmé, že autoři spojili toto a následující díla dohromady.
Můžeme se tak zřejmě těšit na sérii třetí, podle dále uvedených knih.

 


Leigh Bardugo: Šest vran.
(Six of Crows; 2015)

Kniha Šest vran je první částí dvoudílného románu. Vydalo nakladatelství FRAGMENT v roce 2017.

Příběh začíná v přístavním městě Ketterdamu. Opět se odehrává ve fiktivní zemi Ravka, nedlouho po událostech popsaných v trilogii Griša.
Ústřední postavou je podvodník a zloděj Kaz Brekker. Ten se vypracoval z ničeho až na praktického vůdce nevelkého zlodějského klanu Gaunerů.
Iniciativně si vytváří pověst všehoschopného a bezskrupulózního lumpa, která mu pomáhá při jeho akcích.
Sám o sobě sobě sice jedná tvrdě, ale fér. Jen když se ho někdo pokusí podrazit, bývá nemilosrdný.
Díky své odvaze, inteligenci, předvídavosti a vynikajícímu smyslu pro improvizaci se úspěšně dostává i ze zdánlivě bezvýchodných situací.
Se svými nejbližšími spolupracovníky vytvoří v klanu Gaunerů malý oddlí Vran, který je mimořádně úspěšný.
Kaz upřímně nenávidí jednoho z místních bossů - Pekku Rollinse, který jeho a bratra kdysi připravil o vše a tak zavinil bratrovu smrt.

V Ravce se objevila nová droga Yurda Parem, která při podání Grišům ztisícinásobuje jejich schopnosti.
Cenou za to je naprostá závislost, většinou už po prvním podání. Grišové se tak stávají nedobrovolnými otroky těch co drogu vlastní.
Jejich "pánové" tím získávají značné výhody proti ostatním a není divu, že se snaží mít výrobu drogy pod palcem.
Zdroj drogy je však stále záhadný. Když se autora podaří vypátrat je už mrtvý. Zbyl jeho syn Kuwej Yul-Bo ve vězení v nedobytné pevnosti zvané Ledový palác.
Kaz Brekker dostane od předsedy kupeckého cechu Van Ecka zakázku na vysvobození Kuweje za pohádkovou odměnu.
Kaz přijímá a angažuje dalších pět zkrachovalých existencí jejichž názory, původ a schopnosti snad nemůžou být rozdílnější.
Přesto se mu je podaří sjednotit a všech šest "Vran" se vydává do Ledového paláce.
Po nejrůznějších peripetiích se úkol zdaří a Kuweje odváží zpět Ketterdamu.
Protože zjistil, že Kuwej, i když zná postup, drogu nedokáže vyrobit, rozhodne se ho zachránit.
Když jej, alespoň zdánlivě, chce předat Van Eckovi, je i přes svou předvídavost zrazen a přichází o svou společnici Inej.
Dočasně se dohodne s Pekkou Rollinsem a vyráží pro Inej, své peníze a hlavně pro pomstu.
 


Leigh Bardugo: Prohnilé město.
(Crooked Kingdom; 2015)

Kniha Prohnilé město je druhou částí dvoudílného románu. Vydalo nakladatelství FRAGMENT v roce 2018.

Tato kniha je spletitý příběh, v němž se Kaz Brekker dočká své pomsty.
Netouží své protivníky fyzicky zlikvidovat, ale rozhodne se je veřejně ponížit a zničí jejich postavení i kariéru.
Navíc se mu podaří zachránit Kuweje i své spolupracovníky až na jednoho, který paradoxně umírá kvůli nepochopení a fanatizmu.
 
 
 

Na rozdíl od série Griša jsem tuto přečetl s mnohem větším zájmem a to několikrát.
Zkrátka mi tento příběh i jeho hlavní postavy mnohem více "sedí".

 
 
 
 


J. P Garen: série MARK STONE

Během Vánoc 2020 jsme s manželkou dostali Covid a tak využívám příležitost a do své čtečky nahrávám
zhruba 70 knížek ze série Mark Stone, které jsem kdysi získal v elektronické podobě jako textové soubory.
60 příběhů napsal francouzský spisovatel J. P. Garen, ale několik pochází od českých autorů, kteří se touto řadou inspirovali.
Během týdne nemocenské jsem přečetl všechny dostupné a tuto řadu si docela oblíbil.
Ač nejde o žádný sci-fi skvost, je to dokonalá červená knihovna pro chlapy!
Hrdinou většiny románů je Mark Stone, agent služby pro dohled nad primitivními planetami a jeho parťák android Ray.
Tato dvojice prožívá při svých misích na planetách na úrovni středověku (to je Markova specializace) úžasná dobrodružství.
Nejen Mark Stone, ale i ostatní hlavní mužské postavy jsou přímo archetypem ideálního chlapa, jakým by chtěli muži být.

Knížky se, alespoň mně, velmi dobře čtou. Jednotlivé příběhy nejsou zbytečně dlouhé a děj má spád.
I když se některá klišé docela často opakují, díky drobným odlišnostem to čtenář rád skousne.
Protože mi v balíku digitalizovaných knih této série tři chyběly, objednal jsem si je později přes internet a zdigitalizoval.
Přečetl jsem si i inspirované povídky ostatních autorů, ale už to, až na výjimky, není ono, protože se snažili vtisknout svůj styl.
A obávám se, že jeden z autorů hlavní postavu vyloženě nesnášel...

Nejdřív jsem knížky četl podle toho, jak byly v devadesátých letech vydávány, ale brzy přicházím na to, že povídky nejdou po sobě!
A protože se autor občas vrací, nebo odkazuje na předchozí díly, uváděly mě některé povídky trochu ve zmatek.
Tudíž jsem si na internetu našel jejich chronologické seřazení a začal znovu. Pak už začaly dávat větší smysl.
Uplynuly skoro dva roky a přesto, když potřebuju vypnout mozek, si občas nějakou z těchto povídek znovu přečtu.

Jelikož jde opravdu o rozsáhlou knižní sérii, nebudu rozepisovat jednotlivé knížky a jejich seznam nabízím ZDE:

Poznámka:
Protože jsem celý soubor přečetl několikrát, mohl jsem v knihách vypozorovat spoustu nesrovnalostí a omylů.
(Je to pochopitelné, když knížky nebyly vydávány v chronologickém pořadí a i překladatelé byli různí...)

Několik příkladů:
V prvním vydání dílu Planeta Lykantů je planeta Venusie ještě přeložena jako Venuše.
V díle "Past na planetě Korz" jsou androidi "Poslové bohů" chybně přičteni Solancům. Stvořil je ale Korzský vědec, jehož přežívající mozek zlikvidoval Mark v díle "Šarlatová květina".
V některých dílech je chybně uvedeno, kde má Ray laser a kde dezintegrátor.
V díle "Honba za Grálem" si spletli oxid uhličitý s oxidem uhelnatým....
A největší zmatek je v pojmenování návnady, proti samonaváděcím raketám - v knihách ji nazývají: Maketa, Fantom, Návnada nebo dokonce Magnetický stín.


Pokračování vbrzku...
 

Zpět