Zmijovec
Amorphophallus rivierii

Zmijovec je vytrvalá tropická rostlina.
Základem je kulovitá hlíza, jež u mého exempláře dosahuje průměru asi 20cm.
Na obrázku je hlíza stará tři roky o průměru asi 6cm.
Hlíza Zmijovce
Z ní na začátku vegetačního období (na jaře) během tří až čtyř týdnů vyroste trojčlenný list.
Roste opravdu rychle, až 10cm denně!
Zmijovce
Během růstu má Zmijovec snahu se naklánět ke zdroji světla. Může dojít k převrácení celé rostliny
i s květináčem. Doporučuji pravidelně otáčet. Po ukončení růstu tato snaha ustane.
Zpočátku se na koncích listů vytvářejí kapičky vody, které po otřesu padají na zem,
či na neopatrného procházejícího. Tento stav po několika týdnech přejde.
Zhruba po půl roce list odumře a uschne - rostlina přejde do půlročního období klidu.
(Zmijovec je ideální rostlina pro svobodného muže - vyžaduje starost jen půl roku. :-)
Výška listu se každý rok zvyšuje až do dosažení maxima. Následující rok zpravidla poprvé kvete.
V takovém případě místo listu během několika týdnů vyroste květ.
Tento se vyznačuje intenzivním zápachem zkaženého masa. Naštěstí květ páchne jen tři dny.
Kvetoucí ZmijovecKvět Zmijovce
Po odkvětu celý květ odumře a uschne - později opět vyrůstá list.
Za dostatku živin a příznivých podmínek může Zmijovec kvést každý rok.
Během vegetace se na kořenech vytvářejí dceřinné hlízy, kterými se rostlina vegetativně rozmnožuje.
Dceřinné Zmijovce
Během přesazování bývá dobré je odstranit, aby to nedopadlo jako na obrázku.
Za příhodných podmínek může mít Zmijovec i plody.

Zmijovec jsme v naší rodině pěstovali od 70. let několikrát, ale vždy jen několik let. Jakmile začínal být příliš velký, dala ho máma pryč.

Několik poznatků o mém Zmijovci:

Jeho hlíza se do naší rodiny dostala jako jednoletá v roce 1985.
Na obrázku je jeho fotografie z 12. 5. 1988
Zmijovec 1988
Po sedmi letech dorostl do výšky 190cm.
V únoru 1992 mi poprvé vykvetl a mohl jsem se seznámit s jeho vůní.
I když jsem byl varován, výsledek předčil očekávání.
Poté kvetl téměř každý rok. Zajímavé je, že každým kvetením posunuje svůj biorytmus,
takže je nyní zcela obrácený. Místo na jaře, rozkvétá koncem léta a vegetuje během zimy.
Pravděpodobně je to způsobeno tím, že jej uchovávám stále v pokojové teplotě.
Hlízu z hlíny nevytahuji a přesazuji zhruba každé čtyři roky, kdy rovněž oddělím dceřinné hlízy.
Dá se říci, že mu věnuji jen minimální péči.
Jediné, co dodržuji je pravidelné denní zalévání, neboť Zmijovec má vysokou spotřebu vody.
Při výšce 190cm pohltí i 1,5 litru za den. Zalévám odspodu, do misky, hnojivo nalévám shora.

Dlouho jsem byl zvědav, zda má Zmjovec také plody. Když kvete, měl by je mít :o)
U samotného Zmijovce pěstovaného v bytě je možnost dozrání plodů téměř nulová.
Rostlina se totiž brání samosprášení tím, že nejdříve dozrávají prašníky a o den později blizny.
Pomohlo to, že už několik let přemisťuji kvetoucí rostlinu na balkon, kde má k němu přístup hmyz.
Nepochybně díky tomu mě v roce 2005 můj Zmijovec překvapil.
Toho roku květ sice uschl, nicméně jeho stvol zůstal zachován, přestože už rostl list.
V uschlém květním obalu dozrávalo několik plodů. Objevily se po odstranění zbytků květu.
Zmijovec s plodyPlody Zmijovce

Plody, připomínající velikostí, tvarem i barvou jeřabiny, nakonec opadaly a seschly.

V roce 2008 má můj Zmijovec již 23 let, zplodil desítky potomků a vypadá to, že ještě dlouho vydrží.

NOVINKY:
Během zimy květináč s hlízou nechávám v chladu (na chodbě), čímž se mi podařilo jeho biorytmus srovnat.
Od roku 2011 je jeho cyklus opět normální.

Poslední roky se výška do které Zmijovec dorůstá pomalu snižuje.
V roce 2014 už dorostl pouze do 110cm. Zhruba stejnou výšku měl i květ.
Nepřekvapuje mě to, vždyť už má 29 let - je to dědeček :o)

Na jaře 2015 při přesazování zjišťuji, že se průměr hlízy zmenšil asi o 5 cm.
V hlíně objevuji asi 20 dceřinných hlízek.
V tomto roce opět vykvetl, ale výška, do které posléze dorostl je opět o něco nižší než loni.

V roce 2016 jsem měl dojem že můj Zmijovec po 30 letech došel konce své existence. Na jaře sice vykvetl jako obvykle, ale už nenasadil na list.
Jenže se ukázal jako bojovník. Vynechal jedno období a příští rok opět vyrostl.
A v dalších letech navíc opět několikrát vykvetl.
Dokonce mi v roce 2019 v jendom květináči vykvetla i jeho dceřinná hlíza, teprve čtyři roky stará!
Zmijovec s plody

Letos (2020) dceřinná hlíza opět kvetla a hlíza dědeček nasadila na list.

Zpět

26. 5. 2020