Testování terminálů čipových karet

V roce 2003 se v Dopravním podniku Ostrava testovaly prototypy terminálů předplacených
čipových karet, fungujících na principu elektronické peněženky.
Tehdy byla idea placení taková, že se bude prostřednictvím karty platit pouze za ujetou vzdálenost.
Po nástupu do vozu si cestující pípne u terminálu, čímž se mu z karty odečte částka odpovídající jízdě na konečnou.
Při výstupu z vozidla si pípne opět, přičemž se mu do karty vrátí nepoužité prostředky.
Takže pojedu-li jen jednu zastávku, zaplatím pouze za tuto vzdálenost.
(Pokud si stihnu odpípnout odchod :-))

Prototypy terminálů byly přechodně zkušebně namontovány na trolejbusu Trollino a později na tramvaji TRIO.
Následují fotografie tří různých typů:

Terminál s dotykovým displejem a tiskárnou Terminál s tiskárnou Terminál bez tiskárny

Zde je zachycen okamžik přiložení karty k terminálu. Na displeji je zobrazena zbývající částka.
Přiložená čipová karta

Zkušební jízdenka z terminálu s tiskárnou

Použitá čipová karta má standardní rozměry kreditní karty s bezkontaktním přenosem dat.
Podobné karty začínají nahrazovat klasické zaměstnanecké "píchačky".

Bezkontaktní terminály k placení přepravného se již používají v zahraničí.
Zde je například kombinovaný terminál/označovač jízdenek ve francouzském Lyonu.
Bezkontaktní terminál v Lyonu Prodejní a dobíjecí automat, vpravo slot pro kartu
předplacené karty je možné dobít v jízdenkových automatech buď mincemi, nebo platební kartou.

Novou generací těchto bezkontaktních terminálů byla v roce 2015 vybavena i vozidla Dopravního podniku Ostrava.
Terminál s dotykovým displejem 2015

Účtování podle ujeté vzdálenosti neprošlo, ale alespoň se zavedly dva typy časových elektronických jízdenek.
Navíc je možné kromě předplacených karet zplatit libovolnou bezkontaktní platební kartou.
V souvislosti s tím byly v ostravském dopravním podniku od 1. 4. 2020 zrušeny papírové jízdenky.