Hodiny s digitrony

V roce 2007 se mi podařilo dokončit dávný projekt - hodiny s digitrony.
Před mnoha lety jsem ve výprodeji koupil 6 ks digitronů ZM 1040 (po 2Kčs/kus),
s úmyslem z nich jednou postavit hodiny. (Proč jsem jich nevzal alespoň 100? Dnes stojí majlant!)
Během let se mi jeden z nich, bohužel, podařilo rozbít.
Čekal jsem dlouho. Až v srpnu zmíněného roku se do toho pouštím.
Volím klasickou koncepci se zdrojem frekvence a děličkami/čítači na samostatných modulech.
schéma hodin
7. srpna jsem hodiny poprvé složil a oživil.

Na začátku využívám síťovou frekvenci, ale bohužel se mi k ní přičítá rušení ze sítě.
Proto nedokonalý modul tvarovače impulsů sítě nahrazuji modulem s krystalem.
Po vestavění do krabičky z jednoho nejmenovaného obchodu je první verze hodin na světě.

Přestože je toto provedení docela pohledné i funkční, zatoužil jsem po zobrazení vteřin.
Využívám zbývající obvody 74141 a menší digitrony Z574M z produkce NDR.
17. 9. 2007 upravené hodiny předělávám do nové krabičky.

Závěrem pohled na konstrukci a jednotlivé moduly:
Složené hodiny Zdroj a moduly čítačů

Po dvou týdnech ladění frekvence krystalu se rozchází zhruba o +2s za měsíc.
(Schválně volím předcházení, protože při seřizování času je jednodušší hodiny
na několik sekund zastavit, než posouvat dopředu, nebo znovu nastavovat.)

Zvláštní je, že se asi po měsíci provozu u dvou digitronů objevilo na číslici 8 slepé místo
asi 3 a 5mm dlouhé které se však dál nezvětšuje.
U digitronu desítek minut zase "osleply" nezapojené segmenty 6, 7, 8 a 9.
(Poučení: Zapojit k výstupům 74141 i segmenty, které nikdy nebudou svítit !)

1. 3. 2010
Zkušenost po dvou a půl roce provozu:
Přesnost se o něco zhoršila - nyní dělá +4s za měsíc.
Osleplé místo na číslici 8 u jednoho digitronu zcela zmizelo, u druhého se znatelně zmenšilo.
Žádné další problémy s hodinami nejsou.

17. 9. 2010
Po třech letech provozu:
Přesnost se zhoršila asi na +10s za měsíc. Slepá místa na číslicích 8 obou digitronů zcela zmizela.

1. 8. 2011
Po čtyřech letech provozu:
Setrvalý stav. Zdá se, že přesnost kolísá podle okolní teploty. V zimě se předbíhají více.

22. 7. 2013
Po šesti letech provozu:
Nic se nezměnilo. :o)

27. 5. 2015
Po osmi letech provozu setrvalý stav.
Nepozoruji úbytek jasu ani další zhoršování přesnosti.

27. 8. 2017
Deset let nepřetržitého provozu.
Přesnost nezměněna, při srovnání s nepoužitým digitronem je patrná lehká ztráta jasu.
Při bližším zkoumání ale zjišťuji, že jen lehce ztmavl červený lak na povrchu digitronů.

30. 9. 2020
Třináct let nepřetržitého provozu.
Beze změn.

1. 8. 2022
Patnáct let nepřetržitého provozu.
Vše OK.

Mé soužití s digitrony

Zpět.