Co se dělo v září 1999?

  1. 9. přichází do oběhu druhé vydání bankovky 5000Kč.
         (Tato bankovka výjimečně zůstává v platnosti i po vyřazení starých vzorů k 30. 6. 2022)
  9. 9. jedu služebně do firmy BUSE v Blansku pro součásti informačních systémů.
11. 9. dokončuji editaci textur do System Shocku 2, o kterých jsem přesvědčen, že to potřebují.
13. 9. jedu po práci poprvé do bývalého učiliště NHKG a začínám tříleté večerní elektrotechnické maturitní studium.
          Vyučování probíhá v pondělí, úterý a čtvrtek.
SOU v Kunčičkách
15. 9. večer odjíždím na poznávací zájezd po dopravních podnicích.
          Postupně jsme navštívili: Düsseldorf, Mülheim, Amsterdam, Rotterdam, Haag, Kassel a Jenu.
Foto z Amsterdamu
          (Z tohoto zájezdu jsem si přivezl zajímavá pouta do své sbírky)
21. 9. se brzy ráno vracím domů.
24. 9. edituji další textury pro System Shock 2 a opravuji některé minulé.
SYSTEM SHOCK 2
25. 9. jdu s kamarády do kina na: STAR WARS - Episode I, Skrytá hrozba (The Phantom Menace).

          Prakticky celý tento měsíc se věnuji překladu System Shocku 2 a škole.