Co se dělo v listopadu 1989?

  1. 11. kupuju 18 monočlánků, abych jimi v serioparalelním zapojení napájel videomagnetofon a mohl s ním vyrazit do ulic.
            V následujících dnech chodím po okolí a natáčím všechno možné...
            Doma pak záznamy přetáčím na VHS.
  6. 11. kupuju od známého jako suvenýr bankovku 10 východoněmeckých marek.
10 DDM
  7. 11. jedu do Prahy. Stavuju se v muzeu SNB a marně sháním tehdejší první stírací losy.
Stírací los za 10Kčs
            Měly být v Kotvě, ale jsou vyprodané.
10. 11. došlo u obce Nové Kopisty k železničnímu neštěstí.
12. 11. papež Jan Pavel II. svatořečil Anežku Přemyslovnu jako svatou Anežku Českou.
15. 11. jedu do Brna. Od babičky dostávám výbavu do domácnosti.
           V elektru mají počítač MAŤO za 3990,-Kčs
17. 11. došlo k dnes památnému zásahu pořádkových sil proti demonstrujícím studentům.
           Média o tomto incidentu referovala jen zběžně.
18. 11. vyřezávám do horní strany videomagnetofonu okénko, abych mohl pozorovat množství pásku v kazetě.
Okénko ve videu
20. 11. proběhla manifestace studentů - tehdejší režim se začíná otřásat. Bezpečnostní složky už nezasahují.
22. 11. jedu do Brna. Na rozdíl od Ostravy, kde se nic neděje, je Brno na nohou.
           Výklady i ostatní plochy jsou polepeny tisícovkami letáků s vtipy a provoláními.
           Lidé nosí trikolory a probíhají vzrušené debaty. Studenti a inteligence pořádají besedy.
24. 11. vláda podává demisi. V Ostravě se lavinovitě šíří kazeta se záběry zásahu SNB 17. 11.
26. 11. mohutná demonstrace Občanského Fóra na Letné. Proslulé zvonění klíči.
           Na tribuně promlouvá V. Havel a zpívají M. Kubišová a K. Kryl.
27. 11. celostátní jednohodinová generální stávka na podporu požadavků OF.
29. 11. změna ústavy ČSSR - byl zrušen článek o vedoucí úloze KSČ.