Co se dělo v září 1986?

  1. 9. v naší barevné televizi COLOR FATRA odešla elektronka PL508.
  6. 9. Den horníků a energetiků. V ostravském televizním studiu probíhá den otevřených dveří,
          kde nemůžu chybět.
  9. 9. si od Bédi půjčuji PMD85 a obdivuji tehejší hit - Pfifikus. Klíčenku, která se ozve po zapískání.
10. 9. z klubu odnáším na opravu elektrický psací stroj OPTIMA.
11. 9. si beru dovolenou, abych mohl pomáhat v klubu při rekonstrukci nové klubovny. (a měl přístup k PMD) :o)
14. 9. Den tisku, rozhlasu a televize. S Béďou vezeme PMD85 a opravený psací stroj zpět do klubu.
17. 9. začínám připravovat novou hru s pracovním názvem "Muml".
18. 9. jdu na brigádu do klubu. Odnáším si vyřazený mechanický kalkulátor Soemtron.
Mechanický kalkulátor Soemtron.
19. 9. jedu do Brna na 28. Mezinárodní strojírenský veletrh.
          Seznamuji se s klonem PMD85 - počítačem DIDAKTIK ALFA, který zabírám pro sebe.
20. 9. opět trávím čas na veletrhu a pokračuji v programování Mumla na Didaktiku.
21. 9. Béďa vyrobil invertor magnetofonového signálu. V klubu dokončuji hrací plochu pro Mumla.
Rekonstrukce hracího plánu hry.
24. 9. odjíždím do Brna, kde na veletrhu upravuji program. Odpoledne se vracím zpět a v klubu pokračuji.
28. 9. jdu pouštět draka, abych se odreagoval.