Co se dělo v prosinci 1985?

Rok 1985 jsem strávil na vojně.

  2. 12. kreslím "stovky" na oslavu blížícího se přelomového data.
  3. 12. přijel na kontrolu roty celý štáb. Opravujeme škrabku na brambory.
  4. 12. byly předány záchody po rekonstrukci. Jen mezi nimi chybějí přepážky a dvířka.
Nové záchody
  6. 12. nastupuji službu dozorčího roty.
  7. 12. PHD - natírají se stěny a výklenky. Nový dozorčí mi nechce přebrat službu (Zmrd jeden).
  9. 12. nastupuji službu dozorčího kuchyně. Humus!
10. 12. promítám: "Muzika pro dva".
12. 12. opět sloužím dozorčího roty
16. 12. >100< - konečně zlom! Na rotu jsme dostali nový televizní přijímač - ZOBOR.
            (Televizory na rotě mají zaplombované ladění, abychom nemohli přijímat rakouskou TV FS1 a FS2. Marná snaha.)
18. 12. promítám: "Únos Moravanky".
21. 12. opět sloužím dozorčího roty
24. 12. štědrý den - slavnostní večeře pro mužstvo.
25. 12. promítá se: "Oběť" (H), "Pohádka o putování" (CS, SU, RO)
29. 12. odjíždím domů na první a poslední opušťák.

31. 12. Silvestr trávím v rodinném kruhu u televize...

A tímto se loučím s rokem 1985.