Co se dělo v červnu 1985?

Rok 1985 jsem strávil na vojně.

  2. 6. si za 30,- Kčs od kohosi kupuji jednodolarovou bankovku z roku 1963 jako suvenýr.
1 USD / 1963
  4. 6. se promítá: "Limonádový Joe" a "Katapult".
  8. 6. vyřezávám lupenkovou pilkou z hliníkového plechu tl. 5mm první části těla desátého modelu pout.
11. 6. pokračuji a vyřezávám uzavírací segmenty.
12. 6. se promítá "Muž s orlem a slepicí" a "Oříšková čokoláda" (R).
14. 6. opravuji erární magnetofon B700.
17. 6. nás nečekaně odvezli na cvičné ostré střelby. Byly to mé třetí, poslední a dopadly katastrofálně.
18. 6. se promítá: "Pomsta mŕtvych rýb" a "Pokušení" (H).
22. 6. jedeme prostřednictvím SSM do Bratislavy na výstavu INCHEBA 85.
27. 6. přijelo na ranní výmak tolik lampasáků, že musíme na rozcvičku.
          Začíná ČESKOSLOVENSKÁ SPARTAKIÁDA 1985.
logo ČSS 85
29. 6. vyřezávám zbývající díly pout č 10.
30. 6. Spartakiáda končí.