Co se dělo v květnu 1985?

Rok 1985 jsem strávil na vojně. Můj třídenní rozvrh se převážně skládá ze služby na VS, hotovosti a služby v kuchyni.

  3. 5. poráží ČSSR Kanadu a stává se mistrem světa v ledním hokeji. Večer opět opravuji promítačku.
  6. 5. promítám: "Páni kluci".
  7. 5. tajně montujeme na půdu anténu pro příjem rakouské TV. Promítám: "Kráľ drozia brada".
  9. 5. promítám: "Ogarjevovova ulice č. 6" (SU).
12. 5. vyřezávám propojovací očka pro pouta č. 9 a měním si baterku v digitálkách.
16. 5. proběhla svazácká schůze. Večer promítám: "Celnice" (SU) a "Konečná stanice".
19. 5. nám na rotě vyměnili oficiální televizní antény.
21. 5. Promítám: "Rys na stopě" (SU) a "Poslední mejdan".
22. 5. jedu do Brna na služební cestu. Nakupuji elektronické součástky.
25. 5. jdu na vycházku. S kolegou navštěvujeme ilegální burzu a výstaviště. Večer se stavuji u babičky.
27. 5. se s velitelem čety přesouváme do Olomouce. S klukama pokoušíme kulečník a večer jdeme na vycházku.
28. 5. mě čeká přezkoušení a docela mi dali zabrat. Odpoledne se vracíme zpět do Rebešovic.
29. 5. promítám: "Velké přání" ale je to taková blbost, že po první cívce dávám další film: "Modrá planeta".
30. 5. padla 300!

Razítko.