Co se dělo v dubnu 1985?

Rok 1985 jsem strávil na vojně. Můj třídenní rozvrh se převážně skládá ze služby na VS, hotovosti (v případě poplachu bych nastoupil k rádiu) a služby v kuchyni.

  1. 4. objevuji na volné TV frekvenci převzaté vysílání sovětské centrální televize.
  3. 4. začínám z hliníkového plechu tloušťky 5 mm vyřezávat pouta č. 9.
  4. 4. opravuji a seřizuji promítačku. Večer promítám: "Drsná planina" a "Otcové a dědové".
  6. 4. dokončuji hrubou stavbu pout č. 9.
  9. 4. promítám: "Zbojnickou cestou" a "Zbojnická čest".
12. 4. promítám: "Evo vdej se".
15. 4. si vyzvedávám nové brýle a večer promítám: "Nekonečná, nevystupovat".
16. 4. promítám: "Děvče a chlapec" (DDR) a "Ostrov stříbrných volavek".
21. 4. odcházím na VMP. Stavuji se na veletrhu spotřebního zboží. Obdivuji IQ151, PMD82-2 a SORD M5.
22. 4. odjíždím se skupinou vyvolených na ZVS do Olomouce. Nejzajímavější věcí je dívčí internát naproti kasárnám!
25. 4. se vracíme zpět do Rebešovic. Večer promítám: "Hotel u mrtvého horolezce" (SU) a "Penelopa".
28. 4. promítám: "Toto leto doma" a "Nevěsta k zulíbání". Ze starého tranzistoráku vyrábím příposlech k promítačce.
30. 4. promítám: "Otec" a "Správný kluk" (SU).

Duben byl docela v pohodě.

Razítko