Co se dělo v únoru 1985?

Rok 1985 trávím na vojně. Můj čas převážně vyplňují služby na VS, omezený odpočinek a směny v kuchyni.
Alespoň to rychleji utíká a nemusím se zbytečně motat mezi "starýma".

  1. 2. skládáme uhlí na topení. Odpoledne jsem si troufl na klouzačku, kterou za kuchyní vyrobili kuchaři.
          Asi v půlce se mi zasekla noha a dolů jsem dojel po držce.
  6. 2. během služby na "55" asistuji při opravě jednoho z přijímačů - měníme elektronky.
  9. a 10. 2. sloužím nepřetržitě v kuchyni. Na rotě je mimořádná situace.
14. 2. jsme během služby na VS samí mladí a tak trošku polevuje disciplína.
18. 2. jedeme na cvičné střelby. Střílíme na terč, což celkem zvládám.
          Večer ilegálně zprovozňujeme elektrickou škrabku a ta škrábe brambory za nás :o).
19. 2. je promítač namol a neschopen promítat. Beru to za něj. Promítám: "Koncert pre pozostalých".
          Postupně se promítání věnuji stále častěji. (Voják se školením má za málo, nebo je "v lihu".)
23. 2. využívám děrovačku dálnopisu abych z otvorů vytvořil na pásce čitelný text. Běžná zábava dálnopisců.
Písmena z dírek na pásce
          Jako většina činností je i toto zakázáno, neboť vojáci ZS mají tendenci si děrovat číselné řady dní do civilu.
          Později si pochopitelně takovou řadu vyrábím i pro sebe a každý den si jeden odtrhnu.
25. 2. proběhl nástup útvaru a přezkoušení. Mám službu v kuchyni a tak jsem se tomu vyhnul.
V kuchyni
28. 2. mě uvolňují z kuchyně a vezou do Jaselských kasáren na tréning přezkoušení. Takže došlo i na mě.