Co se dělo v listopadu 1984?

Listopad 1984 jsem strávil na vojně.

  1. 11. přijel na kontrolu velitel útvaru a odpoledne přivážejí nové šatnové skříňky.
  4. 11. udělali ožralí staří na ložnici takový nepořádek, že to uklízíme do jedné v noci.
           Na jednom místě se dokonce vyboulily navlhlé parkety. (Ta boule už nikdy zcela nezmizela.)
  6. 11. jsem v lese našel ukryté zbytky věcí a mezi nimi jeden ze zámků, z mé ukradené velké polní.
  7. 11. nás v kuchyni překvapila kontrola během výroby hranolků pro staré.
            Začíná tím rozsáhlé vyšetřování šikany na rotě.
  8. 11. se na rotu sjíždí vyšetřovací tým vedený plk. Žábenským. (1. rota je šikanou pověstná a nyní mají vhodnou záminku.)
  9. 11. odjíždím na svou první dovolenou. Vyhnul jsem se tak dusnům, které inkviziční tým rozpoutal.
           Doma vybaluju a konečně si pouštím album LABORATOŘ od OLYMPICu, které mezitím vyšlo.
10. 11. navštěvuji kamarády a užívám si volna.
12. 11. se jedu do Ostravy přihlásit na OVS a s Béďou navštěvujeme oblíbená místa. V TUZEXu mají PMD85-1 za 4500,- TK.
16. 11. padla 500 a napadl první sníh. Jdu se ukázat do práce.
17. 11. vyrábím anténu pro příjem sovětské televize a od Bédi si půjčuji LP MOZEK od Progress 2.
18. 11. jdu s Béďou do kina na film "Zvěd" (DDR).
Lístek do kina
19. 11. provádí OPBH postřik proti mravencům. Jedu se odhlásit na OVS. Odpoledne se fotím ve vojenském a večer vyrábím fotky.
Ve vojenském

20. 11. se vracím zpátky do Rebešovic. Rota je stále ještě pod kuratelou vyšetřovacího týmu a vládne všeobecná nervozita.
23. 11. se krajem prohnala vichřice. Na nedaleké stavbě povalila jeřáb. Krásně se ohnul přes rozestavěnou budovu.
29. 11. proběhl nástup útvaru, kde se odalila šikana a byli potrestáni vinníci. Skoro všichni staří dostali basu.
           Mně napařili přísnou důtku za nenahlášení šikany a odmítnutí spolupráce s vyšetřovateli.