Co se dělo v září 1984?

Září 1984 jsem strávil na vojně.

  1. 9. mám službu v kuchyni ve výdejně. Je to celkem v pohodě.
  2. 9. za mnou přijela máma. Dostávám vycházku mimo pořadí a jdeme k babičce. Zbavuji se nepotřebných věcí.
  3. 9. v kinosále sledujeme film: "Ostře sledované vlaky".
  6. 9. mi v balíku přišla i pouta č. 7.
  7. 9. jedu do Kohoutovic.
12. 9. náš výcvik konči. Čekají mě závěrečné zkoušky. Vyhověl jsem.
14. 9. oficiálně dostávám III. třídu odbornosti radiodálnopisec. Vracíme výcvikové pomůcky.
16. 9. naposledy navštěvuji kinosál v Jaselkách. Promítá se: "Balada pro banditu" a "Poklad Inků".
17. 9. se stěhuji na nové působiště: Nechvalně známou 1. (americkou) rotu v Rebešovicích.
18. 9. začínám službou v kuchyni. Ráno nás tahají na rozcvičku.
20. 9. pokračuji v kuchyni a zůstávám zde celý týden. Díky tomu nemusím trávit čas na rotě.
26. 9. odcházejí vojáci do civilu. Odpoledne jsem zjistil, že mi vykradli skříňku.
          Zmizela m.j. i velká polní s dvěma visacími zámky. Pochopil jsem, že jako "mladý" nic nezmůžu, a nechal jsem to být.
27. 9. dorazili další "mladí" z jiných rot, takže už můžeme začít s normálnímí službami.
28. 9. se přestalo s rozcvičkami - ty se konají jen když přijde někdo z důstojníků na kontrolu.
30. 9. mám poprvé na novém místě službu pomocníka dozorčího roty, čili Šponka. (1. pád Šponek)

Znak PVOS