Co se dělo v srpnu 1984?

Srpen 1984 jsem strávil na vojně.

  5. 8. jsem vyfasoval nejlepší službu v kuchyni - Zadní chodbu.
  8. 8. padlo 600. Pro změnu je má služba v kuchyni mimořádně hnusná. Dozorčího má Bichler.
12. 8. začínáme v kanceláři překreslovat nástěnný plán Brna na zadní stranu mapy SSSR. Je to vynikající ulejvárna.
16. 8. máme hotovo a vracím se do běžného vojenského života.
21. 8. je nakreslený plán vyvěšen na schodišti do prvního patra.
23. 8. se účastním promítání filmu: "Na druhom brehu sloboda".
26. 8. sleduji filmy: "Pozor ide Josefína" a "Radikální řez".
30. 8. mě opět čeká přezkoušení. Tentokrát jsem vybouchnul z psaní na stroji.

Někdy v tomto období jsme se nechali společně vyfotit.
Výcviková rota.