Co se dělo v červenci 1984?

Červenec 1984 jsem strávil na vojně.

  4. 7. jsem absolvoval menší pěstní výměnu názorů s jedním zmrdem z ročníku. Naštěstí bez následků.
  5. 7. opět trávím den v Kohoutovicích. Opravuji hadici přivádějící vodu do baráčku.
11. 7. začínáme nacvičovat cvičení se zbraní s hudbou. Takzvanou diskopořadovku.
12. 7. je můj spánek v Kohoutovicích přerušen mohutnou bouří. Ráno je okolí zasypáno větvemi i stromy.
14. 7. se během sekání trávy říznu srpem do prostředníčku levé ruky . Odpoledne se od rány táhne fialový pruh až k lokti.
          Do rána naštěstí můj organizmus otravu krve překonal.
15. 7. vyrážím na cvičný výběh spojek. Vezou mě na místo výsadku, odkud při poplachu vybíhám.
          Musím oběhnout důstojníky na listině a oznámit jim začátek poplachu.
          Marně připomínám, že jsem ještě nebyl zaveden na cílová místa. Proto zpočátku poněkud bloudím.
17. 7. jdu s hnisající ranou na prstu na ošetřovnu. Dostávám černou mast a po několika dnech je nákaza pryč. I díra v prstu se časem ztratila.
22. 7. dokončujeme nácvik diskopořadovky a večer se promítá: "Ducháček to zařídí" a "Kalamita".
24. 7. probíhá nástup roty, kde předvádíme diskopořadovku.
26. 7. opět sloužím v Kohoutovicích. Odpoledne vyhlašují poplach a vybíhám jako spojka.
          Tentokrát už trasu zvládám ve slušném čase.
          Běhám ale celkem zbytečně. Většina důstojníků už má pager SVITAVA, který je o vyhlášeném poplachu informuje.
Pager SVITAVA
30. 7. probíhají prověrky výcviku. Obstál jsem bez problémů.