Co se dělo v dubnu 1982?

  2. 4. v rámci praxe pomáhám při opravě dynama z Tatrovky.
  3. 4. jedeme s kamarádem do ZOO.
  6. 4. začínám s výrobou pout č. 7 - můj první model s protáčivými segmenty.
  9. 4. si kupuji dvojalbum se staršími písničkami: BENEFICE.
10. 4. se účastním svatebního obřadu své spolužačky Dáši N. Odpoledne dokončuji pouta 7.
Dášina svatba.
13. 4. se účastním svého prvního braneckého výcviku. Ten den zjišťují naši fyzickou kondici. (Navíc je mi právě 18!)
17. 4. navštěvuji ve vítkovickém učilišti, coby soutěžící, svou poslední matematickou olympiádu.
18. 4. kreslím 10. list Planety modrých brouků. Zhruba na rok je poslední.
21. 4. jdu na koncert skupiny OLYMPIC. Jako host vystoupil Stephan Diestellmann.
23. 4. navštěvuji výstavu ZENIT na Černé louce. Zatím ještě bez vedlejších účinků.
25. 4. jedu do Brna na MVSZ. Obdivuji kazetový videomagnetofon BETAMAX od SONY.
Vstupenka.
26. 4. kupuju žárovkový blesk k fotoaparátu (60,-Kčs). Na každý záblesk je nutná jedna žárovička (2,-Kčs). Těch jsem si pořídil 20.
27. 4. absolvuji druhý branecký výcvik - tentokrát zahrnuje zdravotnický výcvik a seznámení se samopalem SA-58.
          (Akorát nám zatajili, že je to vlastně útočná puška.)
30. 4. proběhla v Martinově učňovská oslava k Prvnímu Máji.