Co se dělo v květnu 2013?

Celý květen docela makám na hře Lemmings pro počítač PMD-85.

  2. 5. se scházím s kamarády na pravidelném mecheche u Kocoura.
  5. 5. tchán likviduje zbývající čtyři staré slepice.
  9. 5. vytahuji své staré kolo a po zprovoznění se jedu projet okolo vesnice.
          Firma nám začíná natírat fasádu domku, což dokončuje příštího dne.
18. 5. vyrážíme na výlet do Životic a Havířova, kde sbíráme keše. (celkem 11 ks)

19. 5. montuju čerpadlo k filtraci a napouštím bazén ze studny.
23. 5. provádím prvotní ošetření vody v bazénu.
29. 5. stříkám jabloně proti škůdcům a chorobám.
30. 5. jedeme s Evou do Třince za kolegou se kterým tvořím Lemmings. Konzultujeme další vývoj.