Co se dělo v dubnu 2010?

  1. 4. pracuji na Forbinu4 výrobou rozlišovače mincí.
  3. 4. vyměňuji klapku pro vyplácení premie za jiný tvar.
klapka premie
  4. 4. vyrábím sokl pro umístění misky pro výhru.
  5. 4. rozebírám starý, již nefunkční, kamkordér SONY CCD-F355E na součástky.
nafunkční kamerarozebraná kamera
  7. 4. přiletěl do Prahy ruský prezident Dmitrij Mědvěděv.
  8. 4. přilétá do Prahy americký prezident Barack Obama. Podepisují smlouvu o omezení jaderných zbraní.
10. 4. zahynul při leteckém neštěstí u Smolenska polský prezident Lech Kaczyński s chotí a částí velení polské armády.
12. 4. dokončuji stavbu bedny pro Forbin 4 a sestavuju funkční verzi.
15. 4. začínám rekonstrukci Forbinu 2. Zvyšuji počet výherních otvorů z pěti na šest.
          Porubkou se prohnala velká voda. Poněkud narušila rekonstrukci splavu.
velká voda
21. 4. montuji do studny čerpadlo a bypass pro omezení tlaku při uzavření odtoku.
23. 4. vyrážím na políčko s kultivátorem a připravuji půdu pro sadbu. Začínáme sázet barmbory.
25. 4. likviduji proutky z ostříhaných jabloní.
27. 4. dávám na vyvolání deset let starý exponovaný barevný kinofilm z doby, kdy jsem ještě fotil na film.
29. 4. si film vyzvedávám, ale jak jsem očekával, není téměř použitelný.
30. 4. s tchánem připravujeme pleteninu k zakrytí plotu.
          Odpoledne se jdu podívat na rekonstrukci splavu na Porubce.
odstraněný splav