FORBES

Poslední aktualizace 18. 9. 2023.

Mincovní výherní automaty, lidově zvané "forbes", zažívaly největší rozmach za první republiky.
Vzniky a vyráběly se mezi lety 1925 - 1936 převážně v Semilech a zasloužili se o ně pánové Mach a Vaněk.
Hráči je mohli najít v každé lepší hospodě, v hotelích a hernách.

Principem hry je vhozenou minci úderem vymrštit tak, aby zapadla do některého z výherních okének.
Taková mince během své cesty mechanizmem automatu uvolní další mince, které získá hráč.
V závislosti na konstrukci mechanizmu, může hráč vyhrát i různé premie a "jackpoty".
Hospodský forbes
V sedmdesátých letech, kdy jsem se s forbesy seznámil, se objevovaly hlavně ve střelnicích,
společně s automaty BAJAZZO. (Hráč se snaží pohyblivým košíčkem zachytit kuličku, padající skrz bludiště z hřebíků.)
Tyto "kolotočářské" automaty byly velmi jednoduché. Měly jediný zásobník mincí a asi tři výherní okénka.
Krátké znovuvzkříšení Forbesů proběhlo v šedesátých letech 20. století, kdy se jich vyrobilo několik desítek.
S těmito modely jsem se setkal v roce 1984 v Praze, v herně v ulici Na příkopě, poblíž Státní banky.
Jednalo se o vysoké skříně se čtyřmi zásobníky mincí, několika premiemi a skrytým jackpotem.
Pololegální dovoz profesionálních výherních automatů ze západních zemí, zřejmě zasadil forbesům smrtelnou ránu.
Zavedením české koruny došlo k definitivnímu vymizení těchto důmyslných mechanických zařízení z veřejného provozování.
Všechny české korunové mince jsou totiž magnetické, což přímo svádí k šizení.
Už při prvním setkání mě forbesy nadchly a toužil jsem podobnou mašinku mít.
Tato touha mě neopustila celých 30 let a vyvrcholila v roce 2009.
Protože mě nelákala koupě nějakého historického kusu, rozhodl jsem si ho postavit sám.
Jelikož jsem si podrobně pamatoval pouze mechaniku, vyplácející mince,
musel jsem zbytek odvodit na základě několika nejasných vzpomínek, obrázků z internetu i pokusů a omylů.
Koncem května 2009 jsem začal s výrobou počítacích koleček a ovládacích západek. (nerez 2,2mm).
Poprvé jsem se rozhodl pro dvoukorunové mince, což je asi nejhorší možná volba.
Dvoukoruny jsou hranaté a mají snahu zůstávat stát na vodítkách, či se zasekávat ve vhozech.
Původní forbesy měly mechaniku i vodítka z mosazných lišt, přibitých drobnými hřebíčky.
Já jsem se rozhodl pro vodítka ze svařovacího drátu, zasunutého do předvrtaných dírek.
Toto řešení je jednoduché a rychlé, i když ne tak efektní jako originál.
Po několika zkouškách jsem realizoval herní pole na překližkové desce svařovacím drátem průměru 2,5mm.
Toto řešení se ukázalo jako nevhodné. Dvoukoruna má tloušťku 1.85mm a vlivem nepřesností při ohýbání
se občas dvě mince dostaly nad sebe a zasekly se. Nakonec jsem musel všechna vodítka zabrousit.
Hrací deska verze 0
Po dalších zkouškách se ukázalo, že je část provedení špatná (sklony a vyústění lišt) a bude lepší začít znovu.
Proto jsem koupil novou desku, (odřezek dřevotřísky tloušťky 1cm) a začal pečlivěji.
Tentokrát jsem použil svařovací drát o průměru 2mm.
Když jsem se vyvaroval minulých omylů, šla práce mnohem rychleji.
Příprava hrací desky verze 1 Hotová deska verze 1
Kompletní hrací desku jsem dokončil koncem července 2009.
Zatímco přední část, krytá sklem, nepředstavovala větší problém, zadní strana, kde jsou
vodítka, spojující výherní okénka s výstupy mincí, už byla horší.
Každopádně i tuto stránku jsem nakonec, ač primitivně, vyřešil
Zadní strana hrací desky
Zbývalo vyrobit vymršťovací zařízení a rozlišovač mincí.
I tady jsem musel improvizovat, podobně jako při následné výrobě skříně.

Každopádně je v půlce srpna automat konečně hotov.
Hotový FORBES
Sice není tak elegantní, jako jeho pradávné vzory, ale při jeho výrobě jsem získal
cenné zkušenosti.

Vzhledem ke stále se zvyšující nespolehlivosti jsem tento prototyp
dne 28. 11. 2011 rozebral na součástky a definitivně sprovodil ze světa.


FORBIN 2

Asi o měsíc později se pouštím do výroby dalšího.

Přináším několik obrázků z tvorby:

26. 9. 2009 27. 9. 2009 4. 10. 2009 9. 10. 2009 9. 10. 2009 11. 10. 2009 16. 10. 2009 17. 10. 2009

K prvnímu listopadu 2009 je vše konečně hotovo:
1. 11. 2009

Protože se nesnažím o dokonalé kopie původních strojů, rozhoduji se své výrobky nazývat FORBIN.
( FORBesem INspirováno. )

V dubnu 2010 prošel Forbin 2 rekonstrukcí vhozů a celého vnitřního mechanizmu.
17. 4. 2009

I když tento model sloužil docela spolehlivě skoro deset let, přece jen byl nepřiliš povedeným protoypem.
Proto jsem jej, po nahrazení novým modelem, 6. 1. 2020 rozebral.
Některé jeho součástky pravděpodobně použiji v dalším projektu...
6. 1. 2020


FORBIN 3

Zhruba v polovině ledna 2010 začínám se stavbou třetího exempláře.
I když jsem měl původně v plánu zcela jiný model, rozměry desky mně to neumožnily.
Proto jsem se rozhodl pro klasický vzhled s několika malými vylepšeními.
Automat je opět navržen na dvoukoruny.

16. 1. 2010 17. 1. 2010 24. 1. 2010 26. 1. 2010 26. 1. 2010

Tento model plně odhalil všechny nevýhody klasické konstrukce při použití hranatých mincí.
Proto jsem Forbin 3 odložil ve stavu rozpracovanosti a posléze se rozhodl k němu již nevracet.
Ani tato hrací deska již dnes není mezi námi.


FORBIN 4

Raději se věnuji novému projektu na euromince.
I tento má klasický vzhled, avšak mírně vylepšený.

3. 3. 2010 10. 3. 2010 14. 3. 2010 19. 3. 2010 19. 3. 2010 5. 4. 2010

10. dubna 2010 je základní bedna hotová a forbes funkční. Zbývá dodělat jen několik detailů.
14. dubna je Forbin 4 konečně hotov.

14. 4. 2010

V prosinci 2011 se mi vrací na repasi, při které vylepšuji vnitřní vedení mincí.

U tohoto modelu šlo vhodit více mincí za sebou a všechny pak vymrštit najednou. (V té době mě nenapadlo, že by to někdo zkoušel.)
Bohužel, hráči občas, třeba i omylem, vhazovali další mince a tak několikrát zablokovali vymršťovací mechanizmus.
Proto mi tento Forbin v květnu 2023 přivážejí na druhou repasi.
Při ní upravuji vhazovací mechanizmus podle pozdějších modelů - pokud ve vymršťovači už nějaká mice je, další padají zpět do misky.
Dále montuji na levou boční stěnu dvířka pro vyjímání kasičky - předtím se musel celý automat sundat a pak vzadu otevřít.
20. 5. 2023 kasička
Pozdější modely už je možné snadno otevřít a kasičku (stejně jako hrací desku) vyjmout.
Po této repasi už čtverka opět slouží na chalupě v jedné malé slovenské vesničce.


FORBIN 5

Rok jsem si dal pokoj, a v té době se seznámil s dalšími variantami i odlišnými konstrukcemi.
Nakonec mi to nedalo a v březnu 2011 se pouštím do výroby dalšího modelu, v pořadí pátého:

28. 3. 2011 31. 3. 2011 5. 4. 2011 10. 4. 2011 17. 4. 2011
Jakmile byla hrací deska hotová, zbývalo vyrobit bednu, do které by se vložila.
Tu jsem po podrobné přípravě zhotovil 16. 4. 2011 a o den později nastříkal.
Tento model již lze po otevření lehce rozložit pro případnou údržbu.
Zbývala jen miska na vyplácení výher a zámek.
I tyto detaily se mi podařilo vkrátku doplnit a ve středu 20. 4. 2011 jsem konečně hotov.

20. 4. 2011

Plnění premie nevyužitými mincemi se ve stávající podobě nesvědčilo a tak jej 24. 5. 2011 zcela ruším a premie se plní pouze oběma vhozy.

29. 3. 2019 se k tomuto modelu ještě vracím a upravuji plnění prémie vložením klapky a vše už konečně funguje.

29. 3. 2019

I tento model odešel do světa...


FORBIN 6

V listopadu 2011 se mi zastesklo, a pouštím se další konstrukce. Nejdříve na zkušební desce.
Snažím se zúročit všechny zkušenosti, kterých jsem při předchozích výrobcích nabyl.
(a opět jsem získávám nové znalosti o chování mincí při jejich pohybu)
Abych eliminoval nerovnoměrné vyprazdňování zásobníků, rozhoduji se použít jediný společný.
Dle předpokladu se dvoukoruny pro toto provedení nehodí a tak to zkouším s pětikorunami.
Test zásobníku 2Kč.Test zásobníku 5Kč.
Na zkušební desce postupně realizuji celý mechanizmus.

Pak se pouštím do výroby finální hrací desky.
První práce.
Spodní strana.
Nakonec ale volím zásadní úpravu v plnění zásobníku mincí. Tomu se přizpůsobila i zadní strana.
Úprava desky.Úprava desky.

14. 1. 2012 dokončuji hrací desku s rámečkem a pouštím se do bedny.
Hotová hrací deska.
Ta je už 23. 1. 2012 téměř kompletně hotova včetně zámku - chybí jen pár ozdobných krytů.

A v úterý 24. 1. 2012 jsem konečně hotov.
12. 2. 2012

Tento model jsem si ponechal jako dekoraci.


BALANCER

Pár let jsem se věnoval Geocachingu, ale byla by chyba nezúročit nabyté znalosti...
Proto začátkem roku 2019 začínám uvažovat o postavení nového automatu.
Nejdřív upravuji starší Forbin 5, kde vylepšuji plnění premie pomocí klapky, která dá každé minci stejný počáteční impuls.
(Bez tohoto se kutálející mince chovaly nevyzpytatelně a mířily pokaždé jinam.)
Následně se nechávám inspirovat německým "Original Balance - Automat" na trochu jiném principu.

7. 4. 2019 se do toho pouštím.

Nejdříve si připravuji hrací desku s otočným diskem a jeho ovládání. Pak mechanizmus vyplácení mincí.
(Ten si na zkušebně sestavuji na testovací desce a ladím jednotlivé rozměry.)
Na řadu pak přicházejí potřebné otvory, miska na výhry a finální nástřik.

Pak už můžu vyrobit a natřít rámeček, včetně krycích plechů vhozu mincí a ovládání.

Poprvé umisťuji vhoz mincí na čelní stěnu. Bohužel mi hned nedošlo, že lepší by byl vhoz na levé straně.
Většina většina lidí totiž bude ovládat náklon disku pravou rukou.

Nakonec jako obvykle vyrábím bednu a 11. 5. 2019 je vše hotovo.

11. 5. 2019


FORBIN 7

Povzbuzen předchozí konstrukcí se rozhoduji ještě pro jeden letošní stroj a pouštím se do modelu FORBIN 7.
28. 9. 2019 začínám výrobou vyplácecího kolečka. Toto má osm hrotů, takže vyplácí 3, 3, a 2 mince.
Protože se u tohoto modelu výherní mince přidává k výhře, výsledkem jsou výhry 4, 4 a 3 koruny.
Následně vyrábím západku, která má pro tentokrát jiný způsob vypouštění zubů, takže mi chvíli trvá, než se dopracuju k tomu aby vše správně fungovalo.
Pro vyplácení jednotlivých mincí (výhra 2 a 3 koruny) ale používám jiný způsob, inspirovaný německým automatem jiné koncepce.

I u této konstrukce využívám zkušební desku, kde si zkusmo sestavuji jednotlivé části mechanizmu a po doladění přenáším na finální desku.

Pro nástřik základní desky si po dokončení vybírám modrou barvu.

Následně vyrábím rámeček, aby celá deska i se sklem držely pohromadě a samozřejmě i bednu, do které se vše poskládá.

Pak ještě asi měsíc ladím detaily, až konečně 25. 12. 2019 je vše hotovo.

22. 12. 2019

I když je funkční a bezproblémový, použití dvou odlišných systémů z něj dělá kočkopsa, za kterého se dnes trochu stydím.

Tento model nahradil prototyp č. 2, který byl sice stále funkční, ale jeho zpracování už neodpovídalo úrovni, které jsem dosáhl... :o)


FORBIN ELITE

Nadšení mě stále neopustilo a tak se začátkem roku 2020 pouštím do další konstrukce.
21. 1. 2020 zkouším zcela nový způsob vyplácení mincí pomocí kyvné kulisy.
S potěšením zjišťuji, že je funkční bez složitého ladění i pro dvě mince a rozhoduji se jej použít v novém modelu.
Tentokrát si vyzkouším odlišný způsob dopravení mince do výherního okénka.
U něj se mince vzápětí po vhození dostává na nakloněnou lištu.
Tu se hráč snaží ve správný okamžik zasunout do hrací desky tak, aby spadlá mince zasáhla výherní okénko.
V Německu, kde tento fígl zhruba před sto lety vymysleli, pro něj zvolili název ELITE.

23. 1. 2020 dokončuji finální verzi kulis a začínám celý mechanizmus testovat na zkušební desce.
Protože funguje i zasouvací lišta, pouštím se 9. 2. 2020 do realizace.

Finální vyladění přechodu mince na lištu si vyžádalo nějaký čas a tak až 19. 2. kupuji krycí sko a hrací desku dokončuji 22. 2. 2020.
I tentokrát volím pro nástřik modrou barvu, ale světlejší než minule.
Protože se v podstatě jedná o prototyp a použítá deska není zrovna ideální, není zpracování tohoto modelu zrovna excelentní.

Nicméně už mám natrénovanou výrobu rámečku a bedny. Na ní pracuji převážně o víkendech.

Finále přichází v sobotu 7. 3. 2020, kdy montuji zámek a v neděli 8. 3. výrobou misky pro mince a celkovým sestavením.
Konečně, v pondělí 9. 3. 2020, naposledy lakuji a je hotovo.

9. 3. 2020


BAJAZZO

Jelikož jsem výrobu cvrnkacích automatů docela zvládl, snažím se zkoušet něco jiného.
V tomto dalším případě je to automat Bajazzo, se kterým jsem se jako dítě docela pravidelně setkával u světských.
Pokud se pamatuji, tento specifický model měl jen jeden ovládací knoflík vlevo.
Jeho otáčením se nejen pohybovalo figurkou, ale po vhození mince se v její pravé poloze vypouštěla kulička.

Já se rozhoduji pro verzi se dvěma ovládacímí knoflíky.
24. listopadu 2020 testuji možný způsob pohybu figurky pomocí lanka. Vyhýbám se tím relativně složitému pákovému mechanizmu.

V prosinci 2020 zatloukám do zkušební desky hřebíčky a testuji vliv rozestupů na chování padající kuličky.

Po zjištění nejlepší varianty vše dočasně odkládám.

Se samotnou prací začínám 14. 2. 2021, kdy vytvářím základ hrací desky a postupně přidávám další komponenty.

Postupně vylaďuji fungování jednotlivých funkčních celků a 24. 2. 2021 jsem se základní konstrukcí v podstatě hotov.
Deska dostává finální nátěr a pouštím se do výroby rámečku. Ten je dokončen 2. 3. 2021.

Při té příležitosti vyměňuji motýlkové ovladače za kulaté knoflíky.
Protože jsem díky covidové situaci zbaven dodavatele materiálu, musím použít, to, co je zrovna po ruce.
I proto přizpůsobuji rámeček tak, aby se dal vožit do skříně po předchozím Balanceru, který už se okoukal.

A tak po několika dalších důležitých úpravách jsem 6. 3. 2021 konečně hotov.

6. 3. 2021

Začátkem května 2021 provádím drobná vylepšení nechanizmu a měním nepříliš povedený rámeček.

29. 5. 2021

Protože se vynášení kuličky pomocí magnetu uázalo být i přes dodatečné úpravy značně nespolehlivé,
(Hráčům se často dařilo kuličku shodit z ramínka a tím znemožnit další hru),
rozhoduji se pro vedení kuličky v trubičce, odkud se nemá jak dostat mimo.

18. 9. 2023

18. 9. 2023 tedy měním způsob, kterým se kulička dostává nahoru. Zbytek zůstává beze změn.


FORBIN 6E

V lednu 2023 se pouštím do dalšího modelu. Je to v podstatě model 6 pouze postavený na eurodeseticenty.
Tentokrát zkouším hrací desku oddělenou od vymršťovacího mechanizmu, který je stejně jako rozlišovač mincí součástí bedny.
Díky tomu je i systém zabraňující vhození dvou mincí po sobě zcela nový a ještě nevyzkoušený.
Slícování toho všeho je mnohem náročnější a i když se nakonec podařilo, nemám z toho dobrý pocit.
Jde v podstatě o další prototyp, a vše je zatím ve vývoji. Nicméně zvažuji, zda se přece jen nevrátit k osvědčené konstrukci.

To se stává skutkem v lednu 2024, kdy se k tomuto Forbinu vracím. Nejprve upravuji hrací desku. Zde jsem si původně špatně rozměřil rozteče vhozů,
takže byly stejně široké jako mezery mezi nimi. A 50% šance na výhru sice potěší hráče, ale ne provozovatele :o)
Nahrazuji horní část desky a vhozy pro mince jsou nově o něco dál od sebe. Dále předělávám vymršťovací mechanizmus na své standardní provedení.


Díky tomu vyrábím i novou bednu s otvíráním levé strany.

25. 2. 2024
A po odladění několika problematických míst jsem 25. 2. 2023 konečně hotov.
Nicméně se během testování objevilo několik dalších věcí, které jsem nemohl nechat být.
Provádám tedy ještě několik úprav, až jsem definitivně spokojen 5. 3. 2024.

5. 3. 2024


Předpokládám, že si teď opět dám chvíli pokoj. :o)

Závěrem odkaz na stránku dalšího nadšence, který se dal na výrobu těchto zajímavých strojů:

Zpět